Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine

U ovoj su publikaciji predstavljeni rezultati akcijskog istraživanja o statusu i ulozi žena u BiH, njihovom utjecaju na razvoj lokalnih zajednica i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja, provedenog tijekom 2015. u okviru projekta "Že...

Mladi i održivi razvoj - rezultati akcijskog istraživanja o razumijevanju održivog razvoja kod mladih u Bosni i Hercegovini

U publikaciji su predstavljeni rezultati akcijskog istraživanja provedenog u okviru projekta "Mladi i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja". Cilj projekta bio je upoznavanje grupe mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine s nače...

Sudjeluju li građani u BiH u procesima donošenja odluka?

U okviru projekta "Mladi i javne politike" pripremili smo priručnik u kojem su predstavljeni rezultati akcijskog istraživanja o praksi sudjelovanja organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini. Istraži...

Ruralni razvoj EU nakon 2013. / Vodič kroz prijedloge Europske komisije

Brošura opisuje novosti i osnovne značajke europske ruralne politike koja će doživjeti bitne promjene u sljedećem programskom razdoblju 2014.-2020. u kojem će i Hrvatska postati dijelom EU-a. Nova politika ruralnog razvoja smještena u okvir strat...

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Vlada RH usvojila je u travnju 2011. Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvoj, u cilju provođenja Strategije održivog razvoja. Proces izrade akcijskog plana vodila je Lidija Pavić-Rogošić, koja je osmislila i metodologiju plana. Nositelj iz...

Procjena kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj

ODRAZ je proveo istraživanje o procjeni kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj, čiji je naručitelj bio TACSO ured u Hrvatskoj. Svrha procjene bila je pridonijeti razvoju lokalne filantropije, a posebno razvoju zaklada lokalne zajednice...

Mogućnosti razvoja zaklada lokalnih zajednica

Studija je namijenjena informiranju i educiranju o konceptu zaklada lokalnih zajednica

Pregled i ocjena napretka provedbe Agende 21 u RH

Pregled stanja i prepreka koje moramo premostiti na putu prema održivom razvoju

Filantropija u zajednicama srednje i istočne Europe

Ideje i uspješni primjeri djelovanja u lokalnim zajednicama