Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine

Cilj projekta bio je doprinijeti podizanju svijesti žena u Bosni i Hercegovini o potrebi i mogućnostima njihovog doprinosa održivom razvoju te važnosti njihove uloge u društvenom i ekonomskom razv...

Mladi i održivi razvoj - rezultati akcijskog istraživanja o razumijevanju održivog razvoja kod mladih u Bosni i Hercegovini

Važan dio projekta bilo je akcijsko istraživanje o stavovima mladih i njihovom poimanju pojma "održivi razvoj". Cilj tog istraživanja nije bio samo dobiti podatke o njihovom shvaćanju i promišlja...

Sudjeluju li građani u BiH u procesima donošenja odluka?

Polazište Ispitati postojeće stanje, ali i potaknuti suradnju između civilnog i javnog sektora u zajednicama Bosne i Hercegovine, kako bi se proces sudjelovanja u odlučivanju poboljšao. U istraž...

Sudjelovanje udruga u postupcima donošenja zakona i drugih akata u 2009.

ODRAZ je u suradnji s Institutom za međunarodne odnose proveo istraživanje o sudjelovanju udruga u procesu izrade i donošenja zakona i drugih akata u 2009., u kojem je sudjelovalo niz udruga, tije...

Ruralni razvoj EU nakon 2013. / Vodič kroz prijedloge Europske komisije

Velika novost je povezivanje različitih politika u ruralnim područjima te s tim u vezi aktiviranja drugih fondova u funkciji ruralnog razvoja. Uvođenje zajedničkog strateškog okvira trebalo bi o...

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak nastao je kroz participativni višedionički proces u kojem su sudjelovali i predstavnici organizacija civilnog društva. On je instrument provedbe S...

Procjena kapaciteta zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je početkom 2013. bilo registrirano preko 190 zaklada, no samo je nekoliko zaklada lokalne zajednice. Zadatak procjene bio je identificirati sve zaklade lokalne zajednice i procijeniti...

Mogućnosti razvoja zaklada lokalnih zajednica

U studiji središnje mjesto ima istraživanje provedeno u četiri pilot zajednice: na otoku Hvaru, Krapinsko-zagorskoj županiji, Osijeku i Rijeci, u kojima je pokrenuta inicijativa za osnivanje zakla...

Pregled i ocjena napretka provedbe Agende 21 u RH

ODRAZ je u siječnju 2002. izradio dokument "Pregled i ocjena napretka u provedbi Agende 21 u Hrvatskoj", koji je financirao UNDP uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, a za...

Filantropija u zajednicama srednje i istočne Europe

Riječ je o publikaciji koju je 1999. izdala Fondacija Charles Stewart Mott na engleskom jeziku za zajednice u Srednjoj i Istočnoj Europi, a koju je Odraz preveo i prilagodio za hrvatsko čitateljst...