Priručnik "Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice"

Sadržaj priručnika: Što je projekt? Projektni ciklus Upravljanje projektnim ciklusom (izrada projekta putem pristupa logičke matrice, analiza dionika, analiza kapaciteta organizacije, analiza ...

Paulo Freire "Pedagogija obespravljenih"

Riječ urednice U našoj udruzi zaključili smo da postoji velika potreba za publikacijama na hrvatskom jeziku koje se bave obrazovanjem podučavatelja i suvremenim pristupima u odgoju i obrazovanju ...

Novi globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

Misao vodilja milenijskih ciljeva bila je zajednička borba protiv siromaštva te je u tom cilju potaknuto provođenje promjena na različitim područjima. Postignut je određeni napredak, ali potrebno ...

IPARD jučer/danas/sutra-Izvještaj iz sjene o provedbi programa IPARD u Hrvatskoj 2010.-2012.

Ciljevi izrade izvještaja IPARD jučer / danas / sutra su bili: osvijetliti i analizirati provedbu programa IPARD u Hrvatskoj, prvenstveno s gledišta korisnika mjera potpora te predložiti poboljš...

Održivi turizam u deset koraka

Posljednjih desetak godina puno se govori o potrebi primjene koncepta održivog razvoja u raznolikim aktivnostima, na različitim razinama djelovanja. Praksa pokazuje da se kvalitetni pomaci ostvaru...

Priručnik "Kako organizirati savjetovanje s javnošću o pitanjima prometa i kretanja"

Priručnik sadrži smjernice, prijedloge i primjere iz prakse, koji će pomoći u planiranju i provedbi aktivnosti savjetovanja. Pozitivna iskustva dijaloga s građanima i specifičnim dioničkim skupina...

Putokaz za djelotvoran rad lokalne zajednice

Ovaj smo Priručnik pripremili u želji da vlastita saznanja i iskustva podijelimo s onima koji educiraju građane o njihovim pravima i obvezama, mogućnostima i načinima njihova djelovanja u svojim z...

Okolišna dozvola - Kratki vodič za javnost

Ishođenje okolišne dozvole je novi složeni postupak u pravnom sustavu zaštite okoliša. Sudjelovanje javnosti u tom postupku s jedne strane zahtijeva poznavanje procesa, prava i obveza svih sudioni...

Mediteranska kamena kuća

Tehnike gradnje i obnove Ovaj priručnik može biti osnovna uputa onome koji želi popraviti staru seosku kamenu kućicu ili sagraditi novu na najjednostavniji i najjeftiniji način: onako kako se to ...

Imaju li građani što za reći?

U publikaciji su predstavljeni rezultati istraživanja o provođenju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata na lokalnoj razini. Cilj i...