Odrazi se znanjem - Društveno korisno učenje u praksi

U aktivnosti projekta su bili uključeni studenti i nastavnici dva fakulteta (Ekonomski i Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) koji su provodili metodu društveno korisnog učenja u devet kol...

Novi izazov - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

ODRAZ je izdao sedmo dopunjeno izdanje publikacije u kojoj smo ukratko predstavili Globalne ciljeve održivog razvoja, koje je UN usvojio u rujnu 2015. Od osnutka 2000. do danas ODRAZ zagovar...

Naš planet i 17 ciljeva

U rujnu 2015. godine 193 zemlje članice Ujedinjenih naroda su usvojile Globalne ciljeve održivog razvoja, opredijelivši se u sljedećih 15 godina na djelovanje u sljedećim važnim područjima: iskorj...

Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.: izvještaj za 2016. i 2017.

Izvještaji o Globalnim ciljevima održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals) za 2016. i 2017. prvi statistički pokazuju gdje se svijet nalazi na početku našeg kolektivnog putovanja prema...

suDjeluj na lokalnoj razini! Kako građani mogu sudjelovati u boljem upravljanju prirodnim resursima

S namjerom unapređenja kvalitete upravljanja prirodnim resursima i shodno tome održivog razvoja Grada Velike Gorice, pokrenut je projekt u sklopu IPA 2012 Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu...

Stavovi i praksa građana i tvrtki o filantropiji - rezultati nacionalnog istraživanja

Rezultati istraživanja predstavljaju praksu i stavove ispitanih građana i dijela poslovnog sektora o filantropiji na nacionalnoj razini. Rezultati će pomoći u boljem razumijevanju korisnosti filan...

Naša zajednica naša odgovornost

U trenutku u kojem se Hrvatska priprema za ulazak u Europsku uniju i dok se na državnoj razini stvara politički, pravni i institucionalni okvir za neophodne prilagodbe, priručnik Naša zajednica na...

NVO Priručnik [Kuharica za udruge]

Priručnik obuhvaća razne teme, od prvih koraka do stvaranja uvjeta za osnivanje udruge, kao i njenog daljnjeg razvoja sukladnog okružju u kojem organizacija djeluje. Tri glavna područja priručnik...

Kako do boljih javnih politika? Doprinos civilnog sektora

Nadamo se da će organizacijama civilnog društva ovaj priručnik pomoći da vjerodostojno i odgovorno sudjeluju u praćenju javnih politika u području s kojim se bave i time utječu na njihovo poboljša...

Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja

Priručnik je nastao suradnjom dvaju međunarodnih projekata ruralnog razvoja u okviru kojih su se formirala prva lokalna partnerstva u Hrvatskoj-LAG-ovi te su izrađeni strateški planovi održivog ra...