Paulo Freire "Pedagogija obespravljenih"

Paulo Freire jedan je od vodećih svjetskih edukatora koji predlaže sustav obrazovanja u kojem učenik kritički preispituje, razmišlja i sam donosi zaključke o brojnim pitanjima rada i života, kulture, vjere, znanja. Njegova knjiga "Pedagogija obespravljenih",  koja je prvi puta objavljena 1970. godine, smatra se obveznom literaturom za sve koji obrazovanje povezuju sa socijalnim promjenama i ˝klasikom u sferi odgoja i obrazovanja˝. ODRAZ je 2002. godine ovo vrijedno djelo preveo na hrvatski jezik.

Riječ urednice

U našoj udruzi zaključili smo da postoji velika potreba za publikacijama na hrvatskom jeziku koje se bave obrazovanjem podučavatelja i suvremenim pristupima u odgoju i obrazovanju odraslih.

Izbor je pao na Freireovu knjigu Pedagogija obespravljenih. Pedagozi, treneri, studenti i svi oni koji se bave obrazovanjem odraslih trebali bi se upoznati sa sadržajem knjige koja je odavno zadobila status "klasika" u sferi odgoja i obrazovanja.

Paulo Freire je jedan od vodećih svjetskih edukatora koji je svojim kontroverznim pristupom opismenjavanju potaknuo u zemljama Trećega svijeta razvoj socijalne i političke svijesti siromašnih. On smatra kako vladajućim sustavima odgovara da su ljudi pasivni, a ne aktivni sudionici društva. Zato predlaže sustav koji oslobađa učenika tj. obrazovanje u kojem učenik kritički preispituje, razmišlja i sam donosi zaključke o brojnim pitanjima rada i života, kulture, vjere, znanja.

Nadamo se da će ova knjiga biti i vama izazov te poticaj za razmišljanje o drugačijim načinima učenja i prenošenja znanja u našoj zemlji.

Lidija Pavić-Rogošić

Paulo Freire "Pedagogija obespravljenih"

 

 

 

Rekli su o knjizi

Izrazito me veseli što ovo vrijedno djelo imamo prevedeno na hrvatski jezik. Radi se o knjizi koja je prvi puta objavljena 1970. godine, a imala je velik utjecaj na razvoj obrazovanja i nacionalni razvoj uopće u zemljama Trećeg svijeta. O njezinu utjecaju i aktualnosti govori i činjenica da je dopunjeno izdanje objavljeno 2001. godine u SAD-u te da je do sada prodana u preko 750.000 primjeraka.

Prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet u Rijeci

Knjiga Paula Freire "Pedagogija obespravljenih" danas je već klasično djelo. Ona donosi koncept osnaživanja i nezaobilazna je za sve one koji žele razumjeti i bolje raditi s potlačenima i obespravljenima. Za socijalne radnike njezina velika vrijednost leži u značenju koje autor pridaje dijalogu. On opravdano naglašava da dijalog nije samo običan razgovor, već označava epistemološki odnos, to je način spoznavanja. S obzirom na značenje razgovora u socijalnom radu ideje P. Freira, iako stare više od 30 godina, još uvijek su vrlo aktualne.

Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet u Zagrebu, Studij socijalnog rada

Za svakog pedagoga ili trenera koji obrazovanje povezuje sa socijalnim promjenama knjiga je postala obvezna, takoreći priručnik, jer govori o obrazovanju koje se sastoji od spoznavanja, uvida i razumijevanja, a ne tek pukog prijenosa informacija ili podučavanja ex cathedra. Takav je pristup nadasve važan u radu s marginalnim skupinama u društvu, ali i u obrazovanju studenata koji bi tijekom školovanja trebali naučiti razmišljati, analizirati, propitkivati i zaključivati, a ne samo pasivno pohranjivati činjenice.

Freireova pedagogija naročito je dragocjena u sredinama poput naše gdje su nedostatak demokratske kulture i tradicije te historijske naslage autoritarnosti, skučenosti i isključivanja ostavili traga i u odgojno-obrazovnom sustavu i na pojedincima i pojedinkama koji se još uvijek ne usuđuju ili ne znaju misliti i djelovati kao slobodni i samostalni građani i građanke.

Vesna Kesić, publicistkinja

Izdavač: ODRAZ, 2002.