Novi izazov - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

ODRAZ je izdao drugo izmijenjeno izdanje - ovog puta u tiskanoj i elektronskoj verziji, publikacije u kojoj smo ukratko predstavili Globalne ciljeve održivog razvoja, koje je UN usvojio u rujnu 20...

Naša zajednica naša odgovornost

U trenutku u kojem se Hrvatska priprema za ulazak u Europsku uniju i dok se na državnoj razini stvara politički, pravni i institucionalni okvir za neophodne prilagodbe, priručnik Naša zajednica na...

NVO Priručnik [Kuharica za udruge]

Priručnik obuhvaća razne teme, od prvih koraka do stvaranja uvjeta za osnivanje udruge, kao i njenog daljnjeg razvoja sukladnog okružju u kojem organizacija djeluje. Tri glavna područja priručnik...

Kako do boljih javnih politika? Doprinos civilnog sektora

Nadamo se da će organizacijama civilnog društva ovaj priručnik pomoći da vjerodostojno i odgovorno sudjeluju u praćenju javnih politika u području s kojim se bave i time utječu na njihovo poboljša...

Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja

Priručnik je nastao suradnjom dvaju međunarodnih projekata ruralnog razvoja u okviru kojih su se formirala prva lokalna partnerstva u Hrvatskoj-LAG-ovi te su izrađeni strateški planovi održivog ra...

Priručnik "Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice"

Sadržaj priručnika: Što je projekt? Projektni ciklus Upravljanje projektnim ciklusom (izrada projekta putem pristupa logičke matrice, analiza dionika, analiza kapaciteta organizacije, analiza ...

Paulo Freire "Pedagogija obespravljenih"

U našoj udruzi zaključili smo da postoji velika potreba za publikacijama na hrvatskom jeziku koje se bave obrazovanjem podučavatelja i suvremenim pristupima u odgoju i obrazovanju odraslih. Izbor...

Novi globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

Misao vodilja milenijskih ciljeva bila je zajednička borba protiv siromaštva te je u tom cilju potaknuto provođenje promjena na različitim područjima. Postignut je određeni napredak, ali potrebno ...

IPARD jučer/danas/sutra-Izvještaj iz sjene o provedbi programa IPARD u Hrvatskoj 2010.-2012.

Ciljevi izrade izvještaja IPARD jučer / danas / sutra su bili: osvijetliti i analizirati provedbu programa IPARD u Hrvatskoj, prvenstveno s gledišta korisnika mjera potpora te predložiti poboljš...

Održivi turizam u deset koraka

Posljednjih desetak godina puno se govori o potrebi primjene koncepta održivog razvoja u raznolikim aktivnostima, na različitim razinama djelovanja. Praksa pokazuje da se kvalitetni pomaci ostvaru...