Odrazi se znanjem - Društveno korisno učenje u praksi

Priručnik "Odrazi se znanjem - društveno korisno učenje u praksi" pripremljen je tijekom provedbe projekta "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu": Fakulteti i udruge zajedno za održivi razvoj lokalnih zajednica. Projekt je osmišljen s idejom...

Novi izazov - Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

Kratki prikaz globalnih ciljeva održivog razvoja s ciljem informiranja građana i zainteresiranih dionika u Hrvatskoj o Programu za održivi razvoj do 2030.

Naš planet i 17 ciljeva

ODRAZ je preveo i uredio strip pod nazivom Naš planet i 17 ciljeva, edukativni strip o Globalnim ciljevima održivog razvoja, kako bi djeci objasnili važnost očuvanja našeg planeta te učitelje motivirali da uče djecu o odgovornom ponašanju prema d...

Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.: izvještaj za 2016. i 2017.

ODRAZ-ov tim priredio je hrvatski prijevod Izvještaja o Globalnim ciljevima održivog razvoja u kojoj su sažeto prikazani UN-ovi Izvještaji o napretku u ostvarivanju Globalnih ciljeva za 2016. i 2017., objedinjujući tako prve dvije godine provedbe...

suDjeluj na lokalnoj razini! Kako građani mogu sudjelovati u boljem upravljanju prirodnim resursima

U sklopu projekta ˝Participativno upravljanje prirodnim resursima˝, partneri projekta DOOR, Grad Velika Gorica, ODRAZ, Udruga gradova u RH i ZMAG radili su na promicanju transparentnosti i uključenosti građana u upravljanje javnim dobrima i priro...

Stavovi i praksa građana i tvrtki o filantropiji - rezultati nacionalnog istraživanja

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta "Povjerenje u lokalnu filantropiju". ODRAZ je bio zadužen za obradu podataka i pisanje izvještaja. Cilj istraživanja je bio prikupiti podatke o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Republici Hrv...

Naša zajednica naša odgovornost

Priručnik za uspješno organiziranje lokalne zajednice

NVO Priručnik [Kuharica za udruge]

III. izdanje NVO priručnika (Kuharica za udruge), prve publikacije namijenjene radu udruga u Hrvatskoj, dostupno isključivo u digitalnom obliku (CD ROM).

Kako do boljih javnih politika? Doprinos civilnog sektora

U okviru projekta "Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj" pripremili smo priručnik "Kako do boljih javnih politika?, u kojem su opisani koraci za analizu javnih politika te  izradu izvještaja iz sjene. Priručnik je namijenjen svima onima koj...

Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja

Svrha priručnika je potaknuti i ohrabriti srodna nastojanja u ruralnim područjima te pružiti primjere dobre prakse iz Hrvatske.