Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini

Cilj projekta bio je promicanje dobrog upravljanja i jačanje participativnog razvoja izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalne samouprave. Projekt se provodio u četiri hrvat...

Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba

U sklopu projekta 'PIIP Forum' odnosno Forum za projektno-intervencijsko-implementacijsko partnerstvo, članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i drugi zainteresirani dionici ra...

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe povezala je 10 organizacija koje se bave ruralnim razvojem u Jugoistočnoj Europi radi razmjene ideja, informacija i iskustava te zagovaranja interesa...

Znanjem do održivog lokalnog razvoja

Svrha edukacije bila je povećati kapacitet za lokalni održivi razvoj u nekoliko gradova i općina okupljenih u LAG-u Una te gradova Knina i Drniša i okolnih općina, koji se nalaze na području poseb...

Mladi i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja

Mladi iz Bosne i Hercegovine su putem interaktivnih radionica i prijenosa dobre prakse iz Hrvatske bili upoznati s inovativnim načinima zapošljavanja kroz socijalno poduzetništvo te metodama koriš...

Žene i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja

Projektom smo željeli doprinijeti osnaživanju uloge i većem uključivanju žena u društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (2013.- 2015.)

Trogodišnja institucionalna podrška pomaže nam da se lakše usredotočimo na provedbu naših projekata i aktivnosti te nam pruža mogućnost da volonterski sudjelujemo u različitim savjetima i odborima.

Predmet "Održivi razvoj" na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Kao odgovor na razvojne i obrazovne potrebe gospodarstva, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu dobio je dopusnicu za Preddiplomski sveučilišni redoviti studij Metalurgija - smjer Industri...

Veleučilište VERN - Izborni predmet "Zaštita okoliša i održivi razvoj"

Partnerstvo veleučilišta, poslovnog i civilnog sektora u obrazovanju studenata. Izborni je predmet osmišljen suradnjom VERN'a, neprofitne organizacije ODRAZ i OIKON-Instituta za primjenjenu ek...

Aktivni građani za Zagreb

Cilj projekta bio je upoznati dionike lokalnog razvoja u Zagrebu o dobrim pristupima lokalnom razvoju, kako u Hrvatskoj, tako i u EU. Samo informirani i educirani predstavnici lokalne zajednice po...