Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (2013.- 2015.)

Trogodišnja institucionalna podrška pomaže nam da se lakše usredotočimo na provedbu naših projekata i aktivnosti te nam pruža mogućnost da volonterski sudjelujemo u različitim savjetima i odborima.

Predmet "Održivi razvoj" na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Kao odgovor na razvojne i obrazovne potrebe gospodarstva, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu dobio je dopusnicu za Preddiplomski sveučilišni redoviti studij Metalurgija - smjer Industrijska...

Veleučilište VERN - Izborni predmet "Zaštita okoliša i održivi razvoj"

Partnerstvo veleučilišta, poslovnog i civilnog sektora u obrazovanju studenata. Izborni je predmet osmišljen suradnjom VERN'a, neprofitne organizacije ODRAZ i OIKON-Instituta za primjenjenu ekolog...

Aktivni građani za Zagreb

Cilj projekta bio je upoznati dionike lokalnog razvoja u Zagrebu o dobrim pristupima lokalnom razvoju, kako u Hrvatskoj, tako i u EU. Samo informirani i educirani predstavnici lokalne zajednice po...

Mladi i javne politike

Projekt "Mladi i javne politike" ODRAZ je provodio u suradnji s partnerskom organizacijom Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Sarajeva. Provođenjem projekta željeli smo potaknuti aktiv...

Kapacitet za razvoj

Cilj projekta bio je jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ Zagreb). ODRAZ je kao član LPZ-a bio jedan od partnera u projektu. ODRAZ je bio aktivno uključen u provedbu ak...

Okolišne dozvole

Razvoj vještina provođenja procesa sudjelovanja javnosti u procesu izdavanja IPPC dozvola (okolišnih dozvola).

Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj

Projektom se željelo osnažiti utjecaj civilnog sektora na planiranje i provedbu održivog ruralnog razvoja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Projekt su provele sljedeće organizacije c...

Građani Zagreba za održivi razvoj

Projektom se željelo upoznati širu javnost u Zagrebu s konceptom i načelima održivog razvoja (OR). Svrha projekta bila je informiranje i educiranje o održivom razvoju (OR), konceptu koji se često ...

CIVITAS ELAN - Za bolji i čistiji promet u gradovima

Cilj projekta bio je poboljšanje kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promicanjem i poticanjem održivih, čistijih i energetski učinkovitih načina odvi...