Platforma za održivi razvoj gradova

Cilj Platforme je jačanje kapaciteta hrvatskih gradova putem informiranja, tematskih obuka i treninga te pružanje podrške u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata koji doprinose održivom razvoj...

CIMULACT - Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzoru 2020.

Cilj CIMULACT-a je bio povećati značaj i vjerodostojnost europskih istraživanja i inovacija iz programa Obzor 2020. te na nacionalnim razinama pozvati i uključiti građane i druge dionike na suradn...

Dijalog o mobilnosti u Zagrebu

Provedbom projekta "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu" željeli smo informiranjem građana, organiziranjem javnih skupova i obukom povećati sudjelovanje građana i ojačati njihove kapacitete za konstruk...

Participativno upravljanje prirodnim resursima

Opći cilj projekta bio je pridonijeti kapacitetima organizacija civilnog društva kako bi pratile i surađivale s lokalnim vlastima pri provođenju javnih politika bitnih za upravljanje javnim dobrim...

Povjerenje u lokalnu filantropiju

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u pet slavonskih županija kako bi što kvalitetnije odgovorili na uočene probleme na lokalnoj razini putem promocije i...

Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini

Cilj projekta bio je promicanje dobrog upravljanja i jačanje participativnog razvoja izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalne samouprave. Projekt se provodio u četiri hrvatske...

Jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba

U sklopu projekta 'PIIP Forum' odnosno Forum za projektno-intervencijsko-implementacijsko partnerstvo, članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba i drugi zainteresirani dionici ra...

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe povezala je 10 organizacija koje se bave ruralnim razvojem u Jugoistočnoj Europi radi razmjene ideja, informacija i iskustava te zagovaranja interesa...

Znanjem do održivog lokalnog razvoja

Svrha edukacije bila je povećati kapacitet za lokalni održivi razvoj u nekoliko gradova i općina okupljenih u LAG-u Una te gradova Knina i Drniša i okolnih općina, koji se nalaze na području poseb...

Mladi i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja

Mladi iz Bosne i Hercegovine su putem interaktivnih radionica i prijenosa dobre prakse iz Hrvatske bili upoznati s inovativnim načinima zapošljavanja kroz socijalno poduzetništvo te metodama koriš...