Urban M – Suradnjom do novih kolaborativnih inovativnih rješenja

[U PROVEDBI] Cilj projekta ˝Urban M˝ je bolja podrška i razvijanje inovacijske infrastrukture kroz "zajedničke prostore stvaranja" (maker spaces), osmišljenih kao mjesto okupljanja ljudi razl...

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (2017.- 2019.)

[U PROVEDBI] Trogodišnja institucionalna podrška pomaže nam da se lakše usredotočimo na provedbu naših projekata i aktivnosti te nam pruža mogućnost da volonterski sudjelujemo u različitim savjeti...

Europski tjedan održivog razvoja

[U PROVEDBI] Europski tjedan održivog razvoja (ETOR) održava se svake godine od 30. svibnja - 5. lipnja. Od 2015. godine obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnos...

Mreža za lokalni razvoj (MLR)

[U PROVEDBI] Mreža za lokalni razvoj neformalna je mreža koju od 2004. facilitira ODRAZ i koja služi kao platforma za razmjenu informacija i relevantnih podataka članova na polju održivog lokalnog...

Ideje mladih o implementiranju Globalnih ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj

Projekt ˝Ideje mladih o implementiranju globalnih ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj˝ je bio usmjeren na povećanje uključenosti mladih u raspravu o budućnosti Europske unije edukacijom, informir...

Planiraj i kombiniraj! EU politike za bolje planiranje mobilnosti u gradu

Promocija održive mobilnosti putem edukacije studentske i mlađe populacije, povezivanje relevantnih dionika iz područja prometa i mobilnosti na području grada Zagreba, učenje iz primjera dobre pra...

Obrazovanjem do sudjelovanja - Interaktivni trening-program o sudjelovanju građana u donošenju odluka

Cilj projekta bio je jačanje i priprema dionika lokalnog razvoja u gradu Zagrebu, koji će pridonijeti pozitivnim promjenama u Zagrebu, naročito u svojim lokalnim zajednicama.

Globalnim ciljevima održivog razvoja do sigurnog i održivog urbanog okoliša

Svrha projekta bila je educiranje i podizanje razine svijesti građana o potrebi zaštite okoliša i održivom razvoju u gradu Zagrebu, s naglaskom na Globalne ciljeve održivog razvoja (GCOR). U svoje...

Platforma za održivi razvoj gradova

Cilj Platforme je jačanje kapaciteta hrvatskih gradova putem informiranja, tematskih obuka i treninga te pružanje podrške u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata koji doprinose održivom razvoj...

CIMULACT - Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzoru 2020.

Cilj CIMULACT-a je bio povećati značaj i vjerodostojnost europskih istraživanja i inovacija iz programa Obzor 2020. te na nacionalnim razinama pozvati i uključiti građane i druge dionike na suradn...