Znanjem za boljitak nacionalnih manjina 1, 2 i 3

ODRAZ je osmislio projekt tijekom kojeg su zainteresirani predstavnici nacionalnih manjina u gradu Zagrebu dobili osnovna znanja i vještine za kvalitetno osmišljavanje i vođenje projekata.

Uočili smo da ne postoje treninzi za jačanje kapaciteta predstavnika nacionalnih manjina u gradu Zagrebu te da većina njih ne sudjeluje na treninzima za pisanje kvalitetnih projekata. Stoga često ne mogu naći sredstva iz dodatnih izvora.

Korisnici projekta
Izravni korisnici projekta  bili su članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici udruga različitih manjina s područja grada Zagreba. Indirektni korisnici bili su ostali predstavnici manjina.

Što smo postigli?
Ojačale su se kompetencije predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebu, stjecanjem znanja i vještina za projektno razmišljanje - od ideje do kvalitetnog projekta. Polaznici su, isto tako, usvojili i znanja i vještine vezane uz strategijsko planiranje organizacije. Na taj će način biti konkurentniji na natječajima i učinkovitiji u svom radu te zastupanju i predstavljanju svojih zajednica. Isto tako - polaznici su interaktivno, u grupama, radili na strategijskom planu svoje imaginarne organizacije, što im je dalo mogućnost da prođu sve faze strategijskog planiranja.

Kratkoročna promjena - veći broj pripadnika nacionalnih manjina je u stanju napisati kvalitetnije projekte, obzirom da se radilo o interaktivnim radionicama, tijekom kojih su polaznici izradili okvir za nekoliko projekata na teme koje su polaznicima bile interesantne.

Dugoročnija promjena će se ostvariti u zajednicama provođenjem kvalitetno osmišljenih projekata, u skladu sa stvarnim potrebama zajednice, s ostvarljivim ciljevima i realnim proračunima.

Provedba:

  • U projektu Znanjem za boljitak nacionalnih manjina I. koji se provodio od 1. rujna 2010. do 31. lipnja 2011. provedene su tri radionice na temu pisanja projekata za 43 predstavnika nacionalnih manjina.
  • U nastavku projekta - Znanjem za boljitak nacionalnih manjina II. koji se provodio od 1. listopada 2011. do  31. lipnja 2012. provedena je jedna radionica na temu pisanja projekata i dvije radionice na temu strategijskog planiranja za 48 predstavnika nacionalnih manjina.
  • Treći nastavak projekta Znanjem za boljitak nacionalnih manjina III.  provodio se od 13. srpnja do 31. prosinca 2012. kada su održane dvije dvodnevne radionice (Upravljanje projektnim ciklusom) na kojima je sudjelovalo ukupno 17 predstavnika nacionalnih manjina.

Treninzi za predstavnike nacionalnih manjina u okviru ovog projekta provođeni su u suradnji sa Službom za promicanje ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva Grada Zagreba.

FINANCIRANJE
Provođenje projekta financiralo se iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2010., 2011. i 2012. godinu.