Zaklade lokalne zajednice

Projekt zaklada lokalnih zajednica je osmišljen u cilju postizanja održivosti financiranja projekata i razvoja lokalnih zajednica.

O ISTRAŽIVANJU U PILOT ZAJEDNICAMA
U pilot- zajednicama Rijeka, Osijek, otok Hvar i Krapinsko-zagorska županija, pokrenuta je inicijativa za osnivanje zaklade lokalne zajednice. Provedena su istraživanja kojima se željelo dobiti stav i mišljenje tih zajednica. S obzirom da je koncept zaklade lokalne zajednice uglavnom nepoznat te obrađuje "virtualnu organizaciju", proces je, osim na istraživanje, bio usmjeren i na informiranje i edukaciju lokalnih aktera te na njihovo motiviranje za sudjelovanje.


Svrha cjelokupnog istraživanja
bila je istražiti je li u Hrvatskoj i do koje mjere moguć koncept filantropije u lokalnim zajednicama, koji bi pomogao zajednici tako da stanovnici pomognu sami sebi te da s malim financijskim sredstvima, ali s dobrom voljom, pokrenu stvarne promjene.

CILJEVI ISTRAŽIVANJA koje je s partnerima (Ri-centar, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek) proveo ODRAZ na lokalnoj razini bili su sljedeći:

  • ispitati postoje li mogućnosti za razvoj filantropije na lokalnoj razini te za  financiranje aktivnosti civilnih inicijativa koje doprinose boljoj kvaliteti života u zajednici
  • ispitati postoji li mogućnost i realnost osnivanja zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj.


NAČIN PROVOĐENJA NA LOKALNOJ RAZINI

Studija je provedena u četiri pilot - zajednice, uz pomoć radnih skupina koje su se sastojale od nekoliko zainteresiranih ljudi iz zajednice koji su bili voljni sudjelovati. S grupom od 10-ak ljudi proveli su se strukturirani skupni razgovori /fokus grupe/, a dodatne informacije prikupile su se putem intervjua s 30-ak lokalnih istaknutih ljudi iz sva tri sektora [javni, civilni, poslovni].

Tijekom 2004., u drugoj fazi projekta, ODRAZ je ujedinio rezultate istraživanja, pripremio te krajem godine tiskao studiju "MOGUĆNOSTI RAZVOJA ZAKLADA LOKALNIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ", koja je koncepcijski podijeljena u nekoliko poglavlja.

U prvom dijelu Studije čitatelje se upoznaje s konceptom zaklada općenito te posebno zaklada lokalnih zajednica. Središnji dio studije prikazuje rezultate istraživanja u 4 pilot-zajednice sa zaključcima i preporukama.

Dio studije posvećen je konkretnim primjerima prakse iz  Hrvatske i zemalja Srednje i Istočne Europe. Na kraju studije prikazana je procjena financijske održivosti zaklada lokalne zajednice, mogući model za Hrvatsku te financijska simulacija za područje Osijeka.

Donator: USAID, AED i Europska komisija