Urban M – Suradnjom do novih kolaborativnih inovativnih rješenja

[U PROVEDBI] Cilj projekta ˝Urban M˝ je bolja podrška i razvijanje inovacijske infrastrukture kroz "zajedničke prostore stvaranja" (maker spaces), osmišljenih kao mjesto okupljanja ljudi različitih znanja i kompetencija, čijom se suradnjom dolazi do novih ideja i inovativnih proizvoda.

Projekt podupire kreatore politika i lokalne gradske dionike u dijeljenju dobrih praksi stvaranja održivih kolaborativnih inovacijskih infrastruktura (maker spaces).

Jedan od ključnih ciljeva Projekta je učenje iz uspješnih primjera koji se već primjenjuju unutar partnerskih institucija i gradova/regija (Birmingham, Bratislava, Lazio, Lisabon, Kranj, San Sebastian, Vilnius i Zagreb).

_OPĆI CILJ PROJEKTA

Cilj ovog projekta je postizanje bolje podrške i razvijanje inovacijske infrastrukture - zajedničkih prostora stvaranja. Navedene prostore opisuje se kao mjesta u kojima ljudi različitih disciplina rade zajedno na izradi prototipova i proizvodnji novih proizvoda i usluga. Primjeri uključuju Fab Labs, Living Labs, Open Innovation Centers i Cross-Sector inkubatore. Projektom se žele osvijestiti izazovi i problemi, kao npr. nepovezani ekosustavi i loše upravljanje, izazovi poslovnih / financijskih modela te doprinijeti njihovom većem razvoju i utjecaju.

Osim što će se učiti iz primjera dobre prakse postojećih zajedničkih prostora stvaranja i kolaborativne izrade prototipova novih proizvoda ili usluga, također se želi utjecati na javne politike i programe u gradovima / regijama partnera i praćenje učinaka. Partneri su identificirali tri specifične razvojne teme u odnosu na zajedničke prostore stvaranja:

  1. suradnička inkubacija;
  2. ulaganje u suradnju za istraživanje i razvoj;
  3. komercijalizacija suradničke inovacije.

Gradovi / regije koji dijele sličan interes zajednički rade na poboljšanjima kroz interaktivni proces razmjene iskustava, recenzije stručnjaka i izradu akcijskog plana za poboljšanje stanja za razvoj "maker spaces". Svaki partner je definirao koji instrument politike će razvijati u prvoj fazi projekta te koji će ostvariti aktivnostima definiranim u akcijskom planu, koji će se pratiti i provoditi u drugoj fazi.

_OČEKIVANI REZULTATI

Očekivane promjene u društvu po završetku projekta su: povećanje iznosa financiranja iz ESIF-a za inovativnu suradnju; povećanje broja poduzeća koji koriste kolaborativne prostore stvaranja; veća integracija inovacijske infrastrukture, definirani indikatori za mjerenje utjecaja javnih politika te osiguravanje održivosti.

Glavni rezultati projekta bit će identificiranje 24 primjera dobre prakse; organiziranje 14 studijskih posjeta; osam partnerskih radionica za definiranje konkretnih postignuća; osam okupljenih lokalnih skupina dionika; osam akcijskih planova gradova / regije.

Trajanje: 2017. - 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 1.831.204,00 eura

Financiranje: Program Interreg Europe

Nositelj: Gradsko sveučilište Birminghama (Birmingham City University-BCU)

Partneri: Grad Lisabon; Grad Birmingham; Grad Zagreb; Ekonomska razvojna agencija Fomento San Sebastian; Regija Lazio; Grad Bratislava; Grad Vilnius; Poslovni potporni centar d.o.o iz Kranja

* ODRAZ u ovom projektu sudjeluje kao suradnik Grada Zagreba.

ODRAZ je zadužen za izradu akcijskog plana za razvoj tipa inovacijske strukture pod međunarodnim nazivom "Maker spaces" (zajednički prostori stvaranja) te za okupljanje dionika koji koriste ili su zainteresirani za takve prostore.

Više informacija o projektu na interregeurope.eu