Prijenos iskustava u primjeni EU pristupa LEADER

ODRAZ je proveo projekt u suradnji s udrugom 'Građanske inicijative' iz Beograda kako bi zainteresiranim dionicima ruralnog razvoja u Srbiji prenijeli informacije o EU pristupu ruralnom razvoju LEADER te hrvatska iskustva na tragu LEADER-a.

Ciljna skupina:
Oko 25 predstavnika udruga koje se bave lokalnim (ruralnim) razvojem te predstavnika poslovnog i javnog sektora u Srbiji.

Teme i raspored održanih trening blokova možete pogledati ovdje.

Rezultati projekta:

  • sudionici educirani o načelima LEADER i obučeni za ulogu animatora lokalnih razvojnih inicijativa u ruralnim prostorima u skladu s europskim pristupom
  • povećana svijest i znanje u Srbiji o europskom pristupu i potporama ruralnom razvoju u lokalnim zajednicama
    sudionici iz Srbije upoznati s uspješnim primjerima iz Hrvatske na tragu LEADER-a
  • međuopćinska partnerstva, osnovane lokalne akcijske grupe (LAG) i uspješni projekti ruralnog razvoja
  • ostvarena povezanost sudionika projekta iz Hrvatske i Srbije te započet dijalog o suradnji i zajedničkim prekograničnim projektima

Vrijeme provedbe projekta: 1. siječnja 2010. - 31. prosinca 2010.

Projekt je financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva