Planiraj i kombiniraj! EU politike za bolje planiranje mobilnosti u gradu

[U PROVEDBI] Projektom želimo poboljšati kvalitetu života građana poticanjem održivih, čistih i energetski učinkovitijih načina odvijanja prometa u gradu te poticanjem dva ili veše načina prijevoza odnosno multimodalnosti.

Specifični cilj projekta

Promocija održive mobilnosti putem edukacije studentske i mlađe populacije te povezivanjem relevantnih dionika iz područja prometa i mobilnosti na području grada Zagreba, učenjem iz primjera dobre prakse te informiranjem o novim europskim trendovima na području održive mobilnosti.

Aktivnosti projekta

  1. Dvodnevna edukacija o planiranju održive mobilnosti u gradovima za studente Fakulteta prometnih znanosti, Arhitektonskog fakulteta, Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (studij prostorno planiranje i regionalni razvoj) te Šumarskog fakulteta (studij urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša) i mlađe predstavnike udruga
  2. Studijsko putovanje i radionica za članove mreže CIVINET
  3. Organiziranje panel rasprave o održivoj urbanoj mobilnosti za relevantne dionike, s naglaskom na multimodalnost
  4. Informiranje i promocija - redovito informiranje putem ODRAZ-ovih informativnih kanala (web, FB, e-glasila) te suradnja s novinarima

Projekt je namijenjen građanima Zagreba - studentima, mladim predstavnicima relevantnih udruga, prometnim stručnjacima, prostornim planerima, aktivistima te svim ostalim dionicima zainteresiranim i aktivnim u promociji i postizanju održivih prometnih rješenja.

#PlanirajKombiniraj!

Trajanje projekata: 1. studeni - 31. prosinac 2018.
Financijska podrška: Grad Zagreb
Nositelj: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice