Planiraj i kombiniraj! EU politike za bolje planiranje mobilnosti u gradu

Promocija održive mobilnosti putem edukacije studentske i mlađe populacije, povezivanje relevantnih dionika iz područja prometa i mobilnosti na području grada Zagreba, učenje iz primjera dobre prakse te informiranje o novim europskim trendovima na području održive mobilnosti.

Rezultati projekta

 1. Organiziran i održan međunarodni skup o održivoj urbanoj mobilnosti i studijsko putovanje za članove mreže CIVINET Slo-Hr-JIE

  Na skupu je sudjelovalo preko 70 sudionika - prometnih stručnjaka, predstavnika gradova, instituta, fakulteta te relevantnih udruga i poduzeća iz različitih dijelova Hrvatske, BiH, Makedonije i Srbije. U sklopu bogatog programa za članove mreže CIVINET organizirano je studijsko putovanje na kojem su predstavljene aktivnosti i projekti koje Grad Zagreb provodi u području održive urbane mobilnosti.

  * Izvještaj: /hr/novosti/odraz-ove-vijesti/u-zagrebu-odrzan-medunarodni-skup-o-odrzivoj-urbanoj-mobilnosti

 2. Organizirana  i provedena dvodnevna radionica o planiranju održive mobilnosti u gradovima za studente Fakulteta prometnih znanosti, Arhitektonskog fakulteta, Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (studij prostorno planiranje i regionalni razvoj) te Šumarskog fakulteta (studij urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša) i mlađe predstavnike udruga.

  Na radionici je sudjelovalo 40-ak studenata i njihovih profesora te mlađi predstavnici udruga koje se bave održivim prometom. Radionica je organizirana sa svrhom uključivanja studentske i mlađe populacije u promišljanje i planiranje mobilnosti.

  * Izvještaj: /hr/novosti/odraz-ove-vijesti/odrzana-edukacija-za-studente-i-predstavnike-udruga-o-novim-konceptima-prostorno-prometnog-urbanog-planiranja

 3. Informiranje i promocija - redovito informiranje putem ODRAZ-ovih informativnih kanala (web, FB, e-glasila) te suradnja s novinarima

Projekt je bio namijenjen građanima Zagreba - studentima, mladim predstavnicima relevantnih udruga, prometnim stručnjacima, prostornim planerima, aktivistima te svim ostalim dionicima zainteresiranim i aktivnim u promociji i postizanju održivih prometnih rješenja.

Projektom smo željeli poboljšati kvalitetu života građana poticanjem održivih, čistih i energetski učinkovitijih načina odvijanja prometa u gradu te poticanjem dva ili veše načina prijevoza odnosno multimodalnosti.

#PlanirajKombiniraj!

Trajanje projekata: 1. studeni - 31. prosinac 2018.
Financijska podrška: Grad Zagreb
Nositelj: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice