Okolišne dozvole

Razvoj vještina provođenja procesa sudjelovanja javnosti u procesu izdavanja IPPC dozvola (okolišnih dozvola).

Provođenje procesa sudjelovanja javnosti u procesu izdavanja IPPC dozvola (Integrated pollution prevention control ili okolišnih dozvola) je relativno novi pristup za Hrvatsku u području zaštite okoliša.Imajući uvid u dosadašnje iskustvo provođenja procesa postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, osmislili smo ovaj projekt koji će doprinijeti boljem razumijevanju procesa.

U okviru projekta provedene su sljedeće aktivnosti:

  • stručni rad na istraživanju i pripremi Vodiča o okolišnoj dozvoli s opisom dobre prakse u provođenju postupka savjetovanja javnosti u procesu izdavanja Okolišne dozvole, korak po korak. Vodič je sažet i pisan jezikom pristupačnim za sve korisnike u procesu provedbe javne rasprave, kako bi se bolje razumjeli i na najbolji način provodili naši propisi s tog područja, koja su u skladu s europskim. Kratki vodič za javnost o okolišnoj dozvoli može se preuzeti ovdje.
  • 20. prosinca 2013. organiziran je okrugli stol "Sudjelovanje javnosti u postupku ishođenja okolišne dozvole" u prostoru Tribine grada Zagreba, na kojem su kao panelisti  bili pozvani predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Grada Zagreba, županija, lokalne samouprave, privatnog sektora-obveznika Okolišne dozvole, ovlaštenika, udruga, zainteresirani građani te mediji. Cilj skupa, koji je okupio tridesetak sudionika bio je predstaviti Vodič "Okolišna dozvola - Kratki vodič za javnost" nastao kao rezultat zajedničkog projekta ODRAZ-a uz partnerstvo HRPSOR-a te uz sufinanciranje Grada Zagreba. Održana je i stručna rasprava o provođenju postupka sudjelovanja javnosti.
  • pored elektroničke objave Vodiča na web stranicama ODRAZ-a i  partnera, širu smo javnost obavijestili putem e-glasila te facebook profila. Obavijest o okruglom stolu prenijela je HINA, a kratki razgovori su obavljeni s radijskim novinarima nakon okruglog stola. Nadalje,  27. prosinca 2013. gostovanjem u emisji Govornica na HRT 4 Višnja Jelić Mück i Dubravka Bačun, Vodič je predstavljen široj javnosti. Nekoliko primjeraka Vodiča smo na zahtjev poslali i u emisiju Eko-zona Hrvatske televizije.

Projekt je proveden u partnerstvu s Hrvatskim poslovnim savjetom za odživi razvoj (HR PSOR).

Vrijeme trajanja projekta: srpanj - prosinac 2013.
Projekt je financirao:
Grad Zagreb