Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa u urbanim sredinama

[U PROVEDBI] Projektom želimo stvoriti jednake uvjete i sigurnost za sve sudionike u prometu, s naglaskom na povećanje sigurnosti nemotoriziranog prometa i najranjivijih skupina.

Obilježje urbanih sredina i današnjeg svijeta je da trebamo, želimo i možemo biti u pokretu cijeli dan te kao rezultat toga u urbanim sredinama imamo veliki automobila koji prometuju. S povećanjem važnosti nemotoriziranog prometa te sve većim brojem pješaka i biciklista na prometnicama, kao izazov se nameće planiranje nemotoriziranog prometa unutar prometnog sustava. Ovim projektom želimo istražiti na koji način stvoriti sigurnije rute za nemotorizirani promet te iz trenutno najranjivijih sudionika u prometu stvoriti jednako važne korisnike prometnog sustava.

Prvi je dio projekta sažet u istraživanju i modeliranju, a drugi dio u edukativno-promotivnim aktivnostima za sve dionike (donositelji odluka, stručnjaci, građanstvo) i prijedlozima za promjenom nacionalnih propisa i smjernica, kako bi se stvorili prostorno-prometni preduvjeti za jednakovrijedan razvoj nemotoriziranog prometa.

_OPĆI CILJ PROJEKTA

Stvoriti jednake uvjete sudjelovanja u prometu za sve skupine te povećati sigurnost u prometu, s naglaskom na povećanje sigurnosti nemotoriziranog prometa i najranjivijih sudionika u prometu.

_SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

 1. Izraditi prijedlog smjernica za promjenu nacionalnih propisa za sigurno odvijanje nemotoriziranog prometaa.
  1.1. Terenskim istraživanjem kvantificirati postojeće probleme sudjelovanja u prometu za nemotorizirani promet
  1.2. Izmjeriti udio pješaka i biciklista u prometnom sustavu te stvoriti jasnu sliku o udjelu nemotoriziranog prometa
  1.3. Na primjeru jednog velikog (Zagreb) i jednog srednjeg grada modeliranjem prikazati načine na koji se postojeći sigurnosni problemi mogu riješiti
  1.4. Uključiti stručnjake iz različitih područja u prostorno-prometno planiranje
  1.5. Osvijestiti i pridobiti donositelje odluka da doprinesu rješavanju problematike sigurnosti u prometu

 2. Kroz edukaciju razviti kompetencije studenata, članova partnerskog tima i volontera udruga koje sudjeluju u projektu o novim konceptima prostorno-prometnog planiranja u urbanim sredinama koji su sigurniji i povoljniji za ljude i okoliš
  2.1. Informirati i educirati građanstvo te povećati broj pješaka i biciklista

_AKTIVNOSTI

 1. Istraživanje i mapiranje sigurnih ruta za pješake i bicikliste te izrada metodologije poboljšanja sigurnosti prometa za nemotorizirani promet
 2. Izrada smjernica i prijedlog promjena nacionalnih propisa za sigurno odvijanje nemotoriziranog prometa
 3. Edukacija o planiranju održive mobilnosti u gradovima s naglaskom na sigurnost u prometub. Organizacija tri okrugla stola na temu sigurnosti u prometu
 4. Studijska posjeta Švicarskoj i prijenos znanja
 5. Primjena naprednih tehnologija pri modeliranju
 6. Edukativne radionice za volontere i mlade stručnjake
  6.1. Edukacija o planiranju održive mobilnosti u gradovima s naglaskom na planiranje biciklističkog prometa i sigurnost

_OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Izrada 4-5 modela i vizualnih te tekstualnih rješenja za utvrđene probleme unutar prostorno-prometnog sustava gradova.
 • Održano 6 radionica s ukupno 60 aktivnih sudionika
 • Prijenos znanja volonterima Udruge "Sindikata biciklista" i ostalih relevantnih udruga
 • Prijenos znanja i povezivanje mladih stručnjaka unutar institucija, fakulteta I ostalih organizacija
 • Predstavljeno 4-5 modela rješavanja prostorno-prometne problematike donositeljima odluka i javnosti putem medija

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
Partneri: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Udruga "Sindikat biciklista", Pro Velo Švicarska
Vrijeme provedbe: 1. travnja 2019. - 30. studenog 2020.
Finaniciranje: Švicarsko-hrvatski program suradnje - Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj
Vrijednost projekta: 1.445.149,36 HRK

Fotografija: Nenad Martić: Trči, hodaj, pedaliraj (foto natječaj "Kretanje mojim gradom", 2016.)

#sigurnonavlastitipogon