Mladi i javne politike

Projekt "Mladi i javne politike" ODRAZ je provodio u suradnji s partnerskom organizacijom Centar za promociju civilnog
društva (CPCD) iz Sarajeva. Provođenjem projekta željeli smo potaknuti aktivno uključivanje mladih iz BiH u procese odlučivanja u područjima važnim za njihov život, zapošljavanje te razvoj zajednice. Prijenosom iskustava iz Hrvatske mlade osobe iz BiH željeli smo upoznati s važnošću njihovog sudjelovanja u oblikovanju, praćenju i analizi javnih politika.

U sklopu projekta provedena je sljedeća grupa aktivnosti:

Vidljivost projekta

Plan aktivnosti i odabir sudionika

 • dogovoren je detaljan plan aktivnosti i odabir sudionika. Partnerska organizacija identificirala je i okupila 20 aktivnih mladih osoba, predstavnika organizacija civilnog društva, lokalne uprave i samouprave i poslovnog sektora s područja BiH (neke od njih je već okupila kao potencijalne buduće lidere), zainteresiranih za jačanje kapaciteta i stjecanje novih znanja potrebnih za javno dogovaranje, sudjelovanje u odlučivanju i promišljanju razvoja zajednice putem oblikovanja, praćenja i analize javnih politika te za međusektorsko partnerstvo.

Provedeno akcijsko istraživanje o stanju uključivanja u pripremu javnih politika u BiH

 • ODRAZ je pripremio anketni upitnik koji je u dogovoru s partnerom odobren te je provedeno istraživanje na terenu.
 • obrada i analiza pristiglih anketnih upitnika (ODRAZ)
 • priprema tekstova za publikaciju - pregled prijašnjih istraživanja u BiH te primjera dobre prakse iz Hrvatske i BiH (ODRAZ)
 • grafičko oblikovanje publikacije (ODRAZ)
 • tiskano 150 primjeraka za potrebe projektnih partnera, a elektronska verzija priručnika dostupna je na sljedećem linku: http://odraz.hr/hr/publikacije/publikacije/sudjeluju-li-gradani-u-bih-u-procesima-donosenja-odluka

Održane dvije radionice

 • prva radionica održana je 16. i 17. svibnja u Sarajevu gdje je grupa mladih iz BiH-a stekla početna znanja i vještine za aktivno sudjelovanje u oblikovanju politika, o razinama i načinima uključivanja, koracima u praćenju i analizi javnih politika. Mladim sudionicima ukazano je na  važnost jačanja društvenog kapitala za postizanje održivijeg razvoja putem međusektorske suradnje. Na treningu je primijenjen interaktivan način rada kao što su rad u malim grupama te prikaz uspješnih primjera
 • druga radionica održana je 28. listopada u Zagrebu. Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a polaznicima je govorila o analizi javnih politika te koracima u izradi izvještaja iz sjene. Predstavila je i rezultate akcijskog istraživanja "Sudjeluju li građani u BiH u procesima donošenja odluka? s preporukama za poboljšanje.
  • u sklopu druge radionice polaznici su se susreli i razgovarali s predstavnicama organizacija koje su aktivno uključene u procese oblikovanja politika i donošenja odluka u Hrvatskoj -  Sandrom Pernar, savjetnicom u Uredu za udruge, Mirelom Travar, glavnom tajnicom Mreže mladih Hrvatske i Željkom Leljak Gracin, voditeljicom Programa razvoja prava okoliša u Zelenoj akciji.
  • drugi dan radionice bio je rezerviran na Studijski posjet primjerima dobre prakse u Čakovcu. Mladi predstavnici iz BiH imali su priliku upoznati pionirske primjere dobre prakse društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Teo Petričević polaznicima je predstavio rad ACT Grupe te govorio o konceptu eko-društvene ekonomije, društvenom poduzetništvu, razvojnim potencijalima u Hrvatskoj te sudjelovanju u izradi strategije socijalnog poduzetništva i drugih akata. Nakon toga polaznici su posjetili prvu socijalnu zadrugu u Hrvatskoj - Humanu Nova koja zapošljava osobe s invaliditetom i starije osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada te Socijalno poljoprivrednu zadrugu "Domači vrt" koja se bavi ekološkom proizvodnjom i pritom zapošljava marginalizirane društvene skupine, vodeći se modelom održivog razvoja.

Trajanje projekta: 1. siječnja - 31. prosinca 2014.
Projekt je financirala:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva / Međunarodna razvojna suradnja