Kapacitet za razvoj

Cilj projekta bio je jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ Zagreb). ODRAZ je kao član LPZ-a bio jedan od partnera u projektu. ODRAZ je bio aktivno uključen u provedbu aktivnosti:osmislili smo logo LPZ-a, priredili Komunikacijsku strategiju, proveli nekoliko radionica i istraživanje medu članovima o Strategiji razvoja ljudskih potencijala (SRLJP) te pripremili nalaze i preporuke članova LPZ-a za bolji rad partnerstva i učinkovitije provođenje Strategije.

U sklopu projekta provedene su sljedeće aktivnosti:

 • osmišljen prepoznatljivi vizualni identitet LPZ-a Grada Zagreba
  • logotip LPZ-a
  • moto LPZ-a => Aktivno za nove mogućnosti
  • naziv za ciklus okruglih stolova => Zagrebački razgovori o zapošljavanju
 • održana edukacija za članove LPZ-a Grada Zagreba
  • Upravljanje projektima
  • Prijelaz sa pretpristupnih instrumenata na instrumente financiranja za zemlje članice (SF MIS - Integrirani informacijski sustav za upravljanje Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima.)
 • izglasana institucionalizacija LPZ-a Grada Zagreba pri Razvojnoj agenciji Zagreb
 • usvojen Komunikacijski plan LPZ-a, kojeg je pripremio ODRAZ
 • održano šest participativnih radionica organiziranih tijekom travnja, svibnja i lipnja 2014. Radionice su organizirane kao dio aktivnosti na reviziji lokalne Strategije HRD RLJP-a u sklopu projekta "Kapacitet za razvoj". Cilj radionica bio je razmotriti djelovanje LPZ-a, procijeniti provedbu te revidirati SRLJP-a Grada Zagreba.
 • održana četiri okrugla stola iz ciklusa "Zagrebački razgovori o zapošljavanju". ODRAZ je organizirao dva okrugla stola - na temu društvenog poduzetništva te zapošljavanja mladih u regiji.

  1. Iskustva iz Austrije u provedbi i programiranju ESF-a
   (Tribine Grada Zagreba, 19. ožujka 2014.)
  2. Nove mogućnosti zapošljavanja kroz društveno poduzetništvo (Tribine Grada Zagreba, 26. svibnja 2014.)
  3. Predstavljanje inicijative zapošljavanja mladih u regiji (Tribine Grada Zagreba, 26. svibnja 2014.)
  4. Predstavljanje buduće etičke banke - mogućnosti za financiranje udruga i zadruga (HZZ PU Zagreb, 4. rujna 2014)
 • održana završna konferencija projekta (Tribine Grada Zagreba, 15. rujna 2014.)  na kojoj su predstavljeni  nalazi i preporuke članova LPZ-a za bolji rad partnerstva i učinkovitije provođenje Strategije te model za nastavak rada LPZ-a kroz novi projekt "PIIP Forum".

-------------------------------------------------------

Projekt se provodio u okviru IPA instrumenta pretpristupne pomoći, IV komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost projekta bila je 32.092,00 EUR, a EU udio u financiranju projekta iznosio je 23.735,00 EUR (73,95%). Projekt se provodio od 18. rujna 2013. do 17.rujna 2014.

Cilj projekta bio je pridonijeti održivosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ Zagreb) kroz povećanje specifičnih relevantnih vještina zaposlenika partnerskih institucija. Projekt je provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Razvojnom agencijom grada Zagreba i ODRAZ-om.

Rad LPZ-a nastavit će se kroz projekt "Project Intervention and Implementation Partnership (PIIP) Forum of the Local Partnership for Employment of City of zagreb - PIIP Forum" čiji je nositelj Institut za razvoj tržišta rada, a ODRAZ sudjeluje kao jedan od partnera u projektu. U sklopu PIIP foruma članovi LPZ-a i drugi zainteresirani dionici moći će razvijati projektne ideje i sklapati projektna partnerstva radi ostvarenja ciljeva Strategije ljudskih potencijala Grada Zagreba.