Jačanje aktivnog sudjelovanja stanovnika lokalnih zajednica u društvenim procesima

Cilj projekta bio je jačanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka i praćenju procesa na lokalnoj razini putem stjecanja znanja i vještina za analizu politika te provođenjem istraživanja o primjeni Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Nositelj projekta bio je ODRAZ, a ostali partneri na projektu su bili: EOL iz Čakovca, Europski dom iz Dubrovnika, Z.O.V. iz Zaprešića te ZvoniMir iz Knina.

Projekt se sastojao od dva kratkoročna cilja:

 • ojačati kapacitete partnerskih organizacija i drugih OCD-a u cilju boljeg
  razumijevanja i stjecanja znanja i vještina za sudjelovanje u izradi te praćenju provedbe akata i planova koje donosi javna uprava na lokalnoj
  razini
 • provesti istraživanje o provođenju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata na lokalnoj razini, u zajednicama u kojima djeluju projektni partneri

Projektom je potaknut interes za procese sudjelovanja javnosti u odlučivanju na lokalnoj razini:

 • 40 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) steklo dodatna znanja o načelima i načinu sudjelovanja javnosti u odlučivanju te upoznato s metodama provođenja analize javnih politika
 • Provedeno istraživanje o provođenju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata na lokalnoj razini u devet jedinica lokalne samouprave (JLS) iz četiri županije i Grada Zagreba
  • istraživanju se odazvao 81 OCD, pored udruga i sindikati i udruga poslodavaca
  • istraživanje je pokazalo način provođenja savjetovanja s OCD-ima u obuhvaćenim JLS (radne skupine, internetske rasprave, financiranje udruga za ovu djelatnost, broj komentara i očitovanje tijela JLS, preporuke za poboljšanje procesa, primjeri dobre prakse i dr.) - pogled OCD-a i pogled JLS
 • Objavljena publikacija s rezultatima istraživanja "Imaju li građani što za reći?", dostupna na /media/131001/odraz_brosura_gradani_web.pdf
 • Šira javnost informirana o nalazima istraživanja putem javnih prezentacija i medija - predstavljanje rezutata istraživanja održano je 20. prosinca u Europskom domu u Zagrebu.

Trajanje projekta: 1. siječnja - 31. prosinca 2012.
Projekt financira: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva