Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (2017.- 2019.)

[U PROVEDBI] Trogodišnja institucionalna podrška pomaže nam da se lakše usredotočimo na provedbu naših projekata i aktivnosti te nam pruža mogućnost da volonterski sudjelujemo u različitim savjetima i odborima.

Udruga ODRAZ-Održivi razvoj zajednice je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Zahvaljujući institucionalnoj podršci:

 • ODRAZ redovito facilitira rad Mreze za lokalni razvoj ciji clanovi putem e-biltena eODRAZ jedanput tjedno dobivaju informacije o aktualnim natjecajima i pozivima, edukacijama te ostalim dogadanjima i zanimljivostima iz podrucja civilnoga društva i odrzivog lokalnog razvoja
 • predstavnici ODRAZ-a sudjeluju u radu različitih savjetodavnih  tijela i ad hoc uspostavljenih radnih skupina na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • ODRAZ je član Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba te sudjeluje u izradi prijedloga  nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za razdoblje 2017. - 2020.
 • direktorica ODRAZ-a je članica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i predsjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-Čile
 • ODRAZ je Tajništvo mreže za održivu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE
 • ODRAZ je koordinator europske inicijative Europski tjedan održivog razvoja u Hrvatskoj
 • ODRAZ je jedan od osnivača Platforme za održivi razvoj gradova
 • ODRAZ pruža stalnu podršku djelovanju Hrvatske mreže za ruralni razvoj - HMRR te je volonterski uključen u osmišljavnaje i provođenje aktivnosti HMRR-a
 • direktorica je članica Upravnog odbora, a predsjednica članica Organizacijskog odbora 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta
 • predsjednica ODRAZ-a je u Izvršnom odboru Partnerstva za ruralnu Europu PREPARE
 • predstavnica ODRAZ-a je zamjenica člana Savjeta za razvoj civilnog društva te članica Odbora za praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • ODRAZ ima vrlo uspješnu suradnju s medijima (novine, radio, TV) - kroz suradnju s medijima široj javnosti nastojimo približiti teme odrzivog razvoja, Globalnih ciljeva održivog razvoja, dobrog upravljanja, metoda participativnog planiranja, održive mobilnosti, pristupa održivom lokalnom razvoju LEADER/CLLD te pokretati rasprave o ovim pitanjima.

// Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.