Građani Zagreba za održivi razvoj

Projektom se željelo upoznati širu javnost u Zagrebu s konceptom i načelima održivog razvoja (OR). Svrha projekta bila je informiranje i educiranje o održivom razvoju (OR), konceptu koji se često spominje, ali malo razumije. Stoga je i dokumente koji potiču OR teško provoditi, a nedostaju i znanja za partnerski rad različitih sektora.

Cilj projekta bio je upoznati širu javnost u Zagrebu s konceptom i načelima održivog razvoja na jednostavan i razumljiv način.

Aktivnosti provedene u oviru projekta:

  • održana interaktivna radionica za 20 sudionika u studenome 2012.
  • napravljen trominutni animirani film o održivom razvoju, u kojem je na jednostavan i zanimljiv način prikazano što je to održivi razvoj
  • održana javna prezentacija filma o OR-u za više od 50 sudionika u prosincu 2012.
  • preko 500 dionika, od toga 200 iz Zagreba redovito obavještavani o novostima relevantnim za OR
  • šira javnost upoznata s filmom i načelima OR-a putem medija, web stranice, Facebooka i You Tube kanala

Animirani film "Što je to održivi razvoj?" može se pogledati u našoj videogaleriji na sljedećem linku: /hr/o-nama/videogalerije/sto-je-to-odrzivi-razvoj.

Sruktura financiranja: Grad Zagreb
Trajanje projekta: 24. listopada - 31. prosinca 2012.