SUSTINEO - Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj? Odgovor našeg projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zaj...

Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa u urbanim sredinama

[U PROVEDBI] Projektom želimo istražiti i predložiti načine za veću sigurnost pješaka i biciklista u prometu.

Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj zajednice

[U PROVEDBI] Cilj projekta ˝Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj zajednice˝ je ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i pot...

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

[U PROVEDBI] To je mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem...

Održivi razvoj društva kreće od mladih

[U PROVEDBI] Projektom se nastoji povećati uloga organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizaci...

Digitalna.hr

Digitalna.hr ima za cilj umrežavanje dionika na razvoju digitalne pismenosti u Hrvatskoj.

Unapređenje i provedba stručne prakse u grafičkoj tehnologiji

Projektom će se unaprijediti kvaliteta postojeće stručne prakse obaveznog dijela preddiplomskog studija Grafičke tehnologije u sklopu kolegija "Završni rad i stručna praksa" i ojačati kompetencije...

Školski volonterski klub – mjesto osobnog i socijalnog razvoja mladih, solidarnosti i aktivnog građanstva

[U PROVEDBI] Osnaživanjem OCD-ova i JLRS-ova te osiguravanjem prvih iskustava aktivnog građanstva mladih, potaknut ćemo rješavanje društvenih problema i djelovanje u smjeru održivog razvoja lokaln...

Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu

Projekt "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" Fakulteti i udruge zajedno za održivi razvoj lokalnih zajednica omogućio je studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu stjecanje novih zn...

Projekt Human Brain

Projekt Ljudski mozak (eng. Human Brain Project) gradi istraživačku infrastrukturu kako bi se unaprijedila neuroznanost, medicina i računarstvo. To je jedan od četiri vodeća projekta u sklopu ˝Bud...