Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu

[U PROVEDBI] Projekt "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" Fakulteti i udruge zajedno za održivi razvoj lokalnih zajednica omogućit će studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu stjec...

Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa u urbanim sredinama

[U PROVEDBI] Projektom želimo stvoriti jednake uvjete i sigurnost za sve sudionike u prometu, s naglaskom na povećanje sigurnosti nemotoriziranog prometa i najranjivijih skupina.

Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj zajednice

[U PROVEDBI] Cilj projekta ˝Razmišljajmo održivo - učimo mlade za održivi razvoj zajednice˝ je ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i pot...

Održivi razvoj društva kreće od mladih

[U PROVEDBI] Projektom se nastoji povećati uloga organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizaci...

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

[U PROVEDBI] To je mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem...

ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla

[U PROVEDBI] Opći cilj projekta, u kojem ODRAZ sudjeluje kao partner, povećanje je zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije r...

Makeover karijere - podrška zapošljavanju u sektoru njege tijela

[U PROVEDBI] Obrtničko učilište Zagreb kao nositelj projekta će zajedno s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK), Zagrebačkim inovacijskim centrom (Razvojnom agencijom Zagreb), tvrtkom SELECTIO i ODRA...

JobCollege SAVA

[U PROVEDBI] Projekt "JobCollege Sava" doprinosi rješavanju problema nezaposlenost mladih, žena i dugotrajno nezaposlenih u suradnji civilnog i javnog sektora na području LAG Sava provedbom Klubov...

Tik-tak, vrijeme je za kulturu

[U PROVEDBI] Projekt ˝Tik-tak, vrijeme je za kulturu˝ doprinosi razvoju i unaprjeđenju postojećih te uspostavi novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi na području Grada Kutine kroz jačanje ...

Urban M – Suradnjom do novih kolaborativnih inovativnih rješenja

[U PROVEDBI] Cilj projekta ˝Urban M˝ je bolja podrška i razvijanje inovacijske infrastrukture kroz "zajedničke prostore stvaranja" (maker spaces), osmišljenih kao mjesto okupljanja ljudi razl...