Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu

[U PROVEDBI] Projekt "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" Fakulteti i udruge zajedno za održivi razvoj lokalnih zajednica omogućit će studentima Ekonomskog i Grafičkog fakulteta u Zagrebu stjec...

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

[U PROVEDBI] To je mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnoš...

JobCollege SAVA

[U PROVEDBI] Projekt "JobCollege Sava" doprinosi rješavanju problema nezaposlenost mladih, žena i dugotrajno nezaposlenih u suradnji civilnog i javnog sektora na području LAG Sava provedbom Kl...

Makeover karijere - podrška zapošljavanju u sektoru njege tijela

[U PROVEDBI] Obrtničko učilište Zagreb kao nositelj projekta će zajedno s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK), Zagrebačkim inovacijskim centrom (Razvojnom agencijom Zagreb), tvrtkom SELECTIO i ODRA...

ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla

[U PROVEDBI] Opći cilj projekta, u kojem ODRAZ sudjeluje kao partner, povećanje je zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije r...

Europski tjedan održivog razvoja

[U PROVEDBI] Europski tjedan održivog razvoja (ETOR) održava se svake godine od 30. svibnja - 5. lipnja. Od 2015. godine obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnos...

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (2017.- 2019.)

[U PROVEDBI] Trogodišnja institucionalna podrška pomaže nam da se lakše usredotočimo na provedbu naših projekata i aktivnosti te nam pruža mogućnost da volonterski sudjelujemo u različitim savjeti...

Mreža za lokalni razvoj (MLR)

[U PROVEDBI] Mreža za lokalni razvoj neformalna je mreža koju od 2004. facilitira ODRAZ i koja služi kao platforma za razmjenu informacija i relevantnih podataka članova na polju održivog lokalnog...

Platforma za održivi razvoj gradova

[U PROVEDBI] Cilj Platforme je jačanje kapaciteta hrvatskih gradova putem informiranja, tematskih obuka i treninga te pružanje podrške u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata koji doprinose od...

CIMULACT - Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzoru 2020.

Cilj CIMULACT-a je bio povećati značaj i vjerodostojnost europskih istraživanja i inovacija iz programa Obzor 2020. te na nacionalnim razinama pozvati i uključiti građane i druge dionike na suradn...