Dijalog o mobilnosti u Zagrebu

Cilj projekta je potaknuti susrete građana s predstavnicima mjesne samouprave i gradske uprave te uspostaviti stalnu praksu dijaloga o mobilnosti.

CIMULACT - Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzoru 2020.

Cilj CIMULACT-a je povećati značaj i vjerodostojnost europskih istraživanja i inovacija iz programa Obzor 2020. te na nacionalnim razinama pozvati i uključiti građane i druge dionike na suradnju u...

Platforma za održivi razvoj gradova

Cilj Platforme je jačanje kapaciteta hrvatskih gradova putem informiranja, tematskih obuka i treninga te pružanje podrške u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata koji doprinose održivom razvoj...

Povjerenje u lokalnu filantropiju

Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u pet slavonskih županija kako bi što kvalitetnije odgovorili na uočene probleme na lokalnoj razini putem promocije i pod...

Participativno upravljanje prirodnim resursima

Cilj projekta je ojačati sposobnosti lokalnih organizacija civilnog društva za suradnju s jedinicama lokalne samouprave u provedbi javnih politika vezanih za upravljanje javnim dobrima i prirodnim...

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa

To je mreža gradova i drugih dionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnošću....

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (2017.- 2019.)

Trogodišnja institucionalna podrška pomaže nam da se lakše usredotočimo na provedbu naših projekata i aktivnosti te nam pruža mogućnost da volonterski sudjelujemo u različitim savjetima i odbo...

Mreža za lokalni razvoj (MLR)

Mreža za lokalni razvoj neformalna je mreža koju od 2004. facilitira ODRAZ i koja služi kao platforma za razmjenu informacija i relevantnih podataka članova na polju održivog lokalnog razvoja.

  • 1