Sudjelovanje u radu savjetodavnih tijela i radnih skupina

Predstavnici ODRAZ-a članovi su stalnih radnih tijela i ad hoc uspostavljenih radnih skupina na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i/ili lokalnoj razini.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)
Direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić aktivna je članica III. grupe - ostale organizacije civilnog društva EGSO-a te redovito  sudjeluje na plenarnim sjednicama i sastancima stručnih sekcija (za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša te za vanjske poslove) u Bruxellesu, radnim grupama za izradu mišljenja te drugim aktivnostima. Predsjednica ODRAZ-a Višnja Jelić Műck potvrđena je od strane EGSO-a njezinom zamjenicom. Više o EGSO-u saznajte ovdje.

Ostala savjetodavna tijela i radne skupine

  • Zamjenica člana 6. saziva Savjeta za razvoj civilnog društva (2016.-2019.), Marina Dimić Vugec
  • Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Marina Dimić Vugec
  • Partnersko vijeće za izradu Zagrebplana, Višnja Jelić Mück
  • Međuresorna koordinacija za praćenje provedbe Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvoj (AP OOR), Lidija Pavić-Rogošić
  • Povjerenstvo za praćenje provedbe Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH 2015.-2017., Marina Dimić Vugec
  • Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije te Grada Zagreba, u čijem je Upravnom odboru Lidija Pavić-Rogošić
  • UO Nacionalne mreže za ruralni razvoj, Višnja Jelić Mück
  • UO Hrvatske mreže za ruralni razvoj - Lidija Pavić-Rogošić
  • Izvršni odbor europske mreže PREPARE-Partnerstvo za ruralnu Europu, Višnja Jelić Műck