Članstvo u mrežama

 

 

 

Europska služba za građansku akciju (ECAS)

civinet

CIVINET Slovenija-Hrvatska - http://www.civitaszagreb.hr/o-projektu/mreza-civinet-slovenija-hrvatska/

crosol

CROSOL - Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske - www.crosol.hr

ECAS

Europska služba za građansku akciju (ECAS) - http://ecas.org/

HMRR

Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR - www.hmrr.hr

lpz zagreb

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ Zagreb) - http://www.raza.hr/Programi-potpore/Lokalno-Partnerstvo-za-zaposljavanje-Grada-Zagreba-LPZ

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije - http://www.zacorda.hr/lokalno-partnerstvo-za-zaposljavanje-zagrebacke-zupanije/

zefZadruga za etično financiranje (ZEF) - www.zef.hr


ALF hr suradnja
Euro-mediteranska zaklada za dijalog među kulturama "Anna Lindh" (ALF) // Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu - www.annalindhfoundation.org // http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/106/subcategory/275