14.11.19

Poziv na sudjelovanje u novom savjetovanju savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne iskljucenosti u RH (2014.-2020.)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je novo savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), za razdoblje do 2020. Savjetovanje je otvoreno do 7. prosinca 2019.

Opis savjetovanja: Strategija je temeljni dokument koji zastupa aktualnu hrvatsku i europsku politiku, uvažavajući ciljeve strategije Europa 2020 te Europske platforme protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao i međunarodne obveze. Temelji se na prikazu postojećeg stanja siromaštva i socijalne isključenosti u RH, kao i uzrocima koji su doveli do tog stanja te daje društvenu i gospodarsku projekciju kao osnovu za djelovanje. Strategija definira najranjivije skupine društva koje su izložene siromaštvu i socijalnoj isključenosti prema uzrocima, pri čemu su posebno naglašene četiri kategorije stanovništva koje su u najvećoj mjeri izložene riziku od siromaštva i socijalne isključenosti: djeca i mladi, starije osobe i umirovljenici, nezaposlene osobe i OSI.

Polazni pristup u rješavanju problema siromaštva i socijalne isključenosti je orijentiranost na pojedinca i njegove potrebe uz načelo nediskriminacije i poštivanja ljudskih prava.

Strategija ističe tri osnovna prioriteta u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti:

  • osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu,
  • osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih, kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba,
  • uspostavljanje koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te sustava praćenja i evaluacije.

Savjetovanje je moguce pronaci na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12531

Savjetovanje je otvoreno do 7. prosinca 2019.

 
e-Savjetovanja