16.05.17

Poziv na istraživanje o bacanju hrane

Uključite se u istraživanje o bacanju hrane koje provodi gospođa Branka Ilakovac, doktorandica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu svog doktorskog rada s ciljem utvrđivanja kol...

istraživanje
16.02.17

Otvorene prijave za program Škole društvene pravednosti Zaklade Friedrich Ebert

Zaklada Friedrich Ebert kreće s novim obrazovnim programom "Škola društvene pravednosti", koji je namijenjen mladim političkim i društvenim aktivistima progresivne ljevice u Hrvatskoj. Program ...

edukacija
25.01.17

Online tečaj Svjetske banke za uključivanje građana

Otvoreni edukacijski kampus Svjetske banke organizira novi online tečaj za uključivanje građana. Tečaj se održava na engleskom jeziku i besplatan je za sve sudionike. Tečaj u trajanju od pet t...

On-line edukacija
13.01.17

Priručnik o provedbi savjetovanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

S ciljem standardizacije primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću, i s posebnim fokusom na županije, gradove i općine,  Povjere...

priručnik
19.12.16

Nova web stranica posvećena postupcima procjene utjecaja na okoliš

U cilju kvalitetnijeg informiranja o postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je novu stranicu posveć...

zaštita okoliša
08.12.16

Uključite se u e-savjetovanje o raspodjeli dijela prihoda od igra na sreću u 2017.!

Ministarstvo financija otvorilo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. Rok za podnošenj...

e-Savjetovanja
13.10.16

Sudjelujte u izradi periodičnog osvrta o politikama ruralnog razvoja!

Ispunite kratak upitnik u svrhu izrade Periodičnog osvrta napretka politika ruralnog razvoja Jugoistočne Europe koji Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR izrađuje u okviru Platforme za ruralni...

Podsjećamo!
26.09.16

Horizon 2020 predstavlja brošuru upravljanja i raspodjele za razdoblje 2014.-2015.

Horizon 2020 predstavlja veliku priliku da oblikuje budućnost građana Europe kroz istraživanja i primjenu inovacija. U programu mogu sudjelovati: Sveučilišta, javna tijela, privatni sektor, me...

brošura
13.09.16

Otvorene prijave za obrazovni program Centra za ženske studije 2016/2017

Centar za ženske studije Zagreb poziva sve zainteresirane na prijavu za ovogodišnji obrazovni program Centra za ženske studije. Prijava se sastoji od pisanoga životopisa i kraćega pisanog obra...

edukacija
07.09.16

Javna rasprava o Neovisnom izvješću o provedbi II. Akcijskog plana OGP-a 2014.-2015.

Sljedeća dva tjedna dostupno je za komentiranje javnosti Neovisno izvješće o provedbi II. Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 2014. - 2016., za razdoblje prov...

javna rasprava