03.03.20

U Školi za grafiku, dizajn i medijsku kulturu održan četvrti trening-blok edukacije o održivom razvoju i organiziranju zajednice

U sklopu projekta "Održivi razvoj društva kreće od mladih", 24. i 25. veljače 2020. u prostoru Škole za grafiku, dizajn i medijsku kulturu održan je četvrti trening-blok Modularnog trening-programa, za čiju provedbu je zadužen ODRAZ. U edukaciju je uključeno 25 predstavnika Prve ekonomske škole i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te predstavnici ostalih zainteresiranih srednjih škola i organizacija civilnog društva s područja grada Zagreba.

U sklopu edukacije, koja se odvija kroz pet modularnih dvodnevnih trening-blokova, u razdoblju od rujna 2019. do travnja 2020., ODRAZ u suradnji s vanjskim suradnicima educira sudionike o konceptu održivog razvoja i njegovoj važnosti za društvo, mogućnostima uključivanja škola u održivi razvoj zajednice te na koji način nastavnici mogu prenijeti naučeno učenicima.

Na četvrtom trening-bloku, osim profesora partnerskih srednjih škola, sudjelovali su predstavnici Škole za cestovni promet i Agronomske škole.

Tijekom prvog dana radionice, nakon uvodnog dijela Marko Stančec je polaznicima predstavio proces pisanja i kreiranja projekta. Pisanje projekta predstavio je u više koraka, od kojih je prvotno predstavio temeljne pojmove te zatim njihovo razlikovanje. U drugom dijelu predavanja, predstavljen je proces određivanja budžeta.

Drugi dan edukacije bio je rezerviran za temu Društveno korisnog učenja. Predavanje je održala Bojana Ćulum Ilić, profesorica s Filozofskog fakulteta u Rijeci. Polaznici su upoznati s metodom Društveno korisnog učenja, koja nastoji omogućiti studentima da primjenjuju usvojena znanja i vještine tijekom obrazovanja na različite projekte te na taj način doprinose razvoju zajednice. graficka

Osim predavanja prvog i drugog dana, polaznici su bili podijeljeni u grupe u kojima su rješavali i osmišljali rješenja. Prvog dana, trebali su primjeniti tada stečene informacije o stvaranju projekta i pokušati napraviti svoj, koji su kasnije prezentirali ostalima. Drugog dana, polaznici su također u grupama osmišljali načine na koje svoje učenike mogu aktivirati u zajednicu uz primjenu znanja iz školskih klupa.

Zadnji trening blok bit će održan 23. i 24. ožujka 2020.

- - - - - - - - - - - -

Projektom "Održivi razvoj društva kreće od mladih" nastoji se povećati uloga organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju. Projekt je sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije.

* Više o projektu:  http://www.odraz.hr/hr/projekti/svi-projekti/odrzivi-razvoj-drustva-krece-od-mladih

 
MladiZnajuOdrživo