17.12.18

U sklopu projekta "Urban M" održan sastanak s dionicima koji promiču i rade u "zajedničkim prostorima stvaranja"

10. prosinca 2018. u prostoru ZICER-a na zagrebačkom Velesajmu održan je prvi u nizu sastanaka s dionicima koji promiču i rade u "zajedničkim prostorima stvaranja". Direktorica ODRAZ-a predstavila je prvu verziju Akcijskog plana za razvoj takvih prostora u kojima ljudi različitih zanimanja rade zajedno u cilju izrade novog proizvoda ili usluge u gradu Zagrebu (eng. maker spaces).

Sastanak je održan u sklopu projekta "Urban M - Suradnjom do novih kolaborativnih inovativnih rješenja" u kojem ODRAZ sudjeluje kao suradnik Grada Zagreba, zadužen za proces izrade akcijskog plana i okupljanje i povezivanje dionika.

Nakon predstavljanja sudionika, voditelj projekta Zrinko Rebrina iz Grada Zagreba ukratko je predstavio projekt (prezentacija u prilogu 1), pri čemu je naglasio kako projekt ima više dimenzija:

  • upoznavanje partnera na projektu i prakse "prostora stvaranja" /maker spaces u mjestima odakle dolaze te razmjena iskustava;
  • povezivanje i suradnja relevantnih dionika u svakom gradu/regiji,
  • utjecaj na programske dokumente koji će omogućiti razvoj "prostora stvaranja", kako na lokalnoj razini, tako i utjecaj na relevantne EU fondove,
  • priprema akcijskog plana u kojem će se opisati planirane aktivnosti.

Naglasio je da je organiziranje ovakvih susreta barem jednom tijekom šest mjeseci važan dio projekta, a to je prepoznavanje i umrežavanje svih relevantnih dionika.

U nastavku, Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a sudionicima je predstavila prvi nacrt Akcijskog plana za razvoj "prostora stvaranja", u kojima ljudi različitih zanimanja rade zajedno u cilju izrade novog proizvoda ili usluge u gradu Zagrebu /eng. maker spaces. Naglasila je kako je akcijski plan rađen prema predlošku koji je napravljen u sklopu projekta.

Nakon toga je poveden razgovor, u kojem su sudionici iznijeli svoja zapažanja, iskustva i razmišljanja. Kroz grupni rad raspravili su eventualne dodatne izazove, naročito za razvoj i djelovanje "prostora stvaranja".

Sastanak je završio predstavljanjem daljnjih aktivnosti vezano za Akcijski plan. Nakon što se prikupe sve relevantne informacije, pripremit će se konačni prvi draft, koji će biti preveden na engleski jezik i dostavljen voditelju projekta, koji će dati eventualne komentare. Projektni tim će u prvoj polovici veljače posjetiti voditelje projekta u Birminghamu i zajedno razmotriti što se eventualno može dodati kako bi Akcijski plan bio bolji. Nakon toga slijedi ponovno sastanak dionika, koji će dati dodatne inpute. Nakon toga će se izraditi konačni tekst Akcijskog plana, koji će biti predstavljen Gradu Zagrebu i dionicima.

* Više o projektu: /…/urban-m---suradnjom-do-novih-kolaborativn…

 
Urban M