13.07.15

U Sarajevu održana radionica "Mladi u održivom lokalnom razvoju zajednice"

U Sarajevu se 18. i 19. lipnja 2015. održala prva dvodnevna radionica "Mladi u održivom lokalnom razvoju zajednice" u okviru projekta "Mladi i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja". Na radionici je sudjelovala 21 mlada osoba s područja Bosne i Hercegovine. Predstavili su svoja iskustva i motivaciju za uključivanje u ovaj projekt.

Mladi i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja
Izvještaj s prve radionice "Mladi u održivom lokalnom razvoju"

Uvodni dio bio je posvećen predstavljanju projekta, njegovih ciljeva i planiranog programa radionica. Lidija Pavić-Rogošić predstavila je ODRAZ kao nositelja projekta i partnersku organizaciju OIA - Omladinska informativna agencija BiH čiji su predstavnici također sudjelovali u organizaciji i provedbi prve radionice. Slijedilo je predstavljanje svakog sudionika i njihovo međusobno upoznavanje.

Program radionica započeo je izlaganjem Lidije Pavić-Rogošić na temu "Što je to održivi razvoj?" koje je započelo kratkim kviz pitanjima kroz koja su se mladi potakli na razmišljanje o svojem poimanju održivog razvoja i održivosti. Tema održivog razvoja potakla je raspravu i razmjenu različitih mišljenja o održivom razvoju. Istaknute su sastavnice održivog razvoja i njihova uloga u procesu stvaranja održivog razvoja društva. Prikazani su ključni dokumenti i događanja na svjetskoj, europskoj i nacionalnoj razini koji su istakli važnost održivog razvoja te su doprinijeli današnjoj javnoj raspravi i ulaganjima u održivi razvoj na svim razinama i u svim područjima. Prva tema završila je prikazivanjem kratkog animiranog filma o održivom razvoju "Što je to održivi razvoj?"

Slijedeća tema bila je "Održivi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice - pristup lokalnom razvoju u EU". Nakon prezentacije održana je vježba kroz rad u malim grupama na temu "Kako zamišljam svoju idealnu zajednicu". Tri manje grupe predstavile su zaključke na flip chart-u. U sklopu teme prikazan je ODRAZ-ov kratki animirani film "Lokalni razvoj vođen zajednicom".

Slijedile su teme "Društvo - okvir u kojem živimo", "Sektori u društvu" i "Suradnja i međusektorsko partnerstvo" koje je predstavila Marina Dimić Vugec iz ODRAZ-a te su u sklopu tih tema raspravljena iskustva u razvoju projekata za mlade na području BiH, te je provedena vježba u manjim grupama na temu uloge različitih sektora u razvoju društva.

Drugi dan započeli smo kratkim prisjećanjem na teme i zaključke prošlog dana i nastavili s temom "Organiziranje zajednice". Kroz kratki teoretski uvod i pojašnjenja razlika između provedbe socijalne akcije i organiziranja zajednice polaznici su upućeni u vježbu u kojoj su dobili prikaz situacije te su u tri grupe raspravili i opisali svoje socijalne akcije i proces organiziranja zajednice kao odgovor na opisan problem.

Završna tema bila je "Prema održivom razvoju - korak po korak". Polaznici su kroz proces planiranja prema održivom razvoju u deset koraka, uvod u strateško planiranje i metodologiju planiranja uvedeni u temu kreiranja zajedničke vizije te proces planiranja za postizanje zajedničkih ciljeva. Izradili su strateške planove u svojim malim grupama s ciljem postizanja svojih vizija idealnih zajednica.
Završni dio radionice posvetili smo evaluaciji i razgovoru o daljnjim planiranim aktivnostima te o sadržaju upitnika koji će se koristiti za akcijsko istraživanje. Zajedno s polaznicima dogovarali smo metodologiju diseminacije upitnika, rokove za njihovo ispunjavanje i obveze polaznika u procesu prikupljanja podataka.

* Galeriju slika s održane radionice pogledajte ovdje.

Izvještaj

 
ODRAZ-ovi projekti