24.06.15

U Sarajevu održana prva dvodnevna radionica "Žene u održivom lokalnom razvoju zajednice"

U Sarajevu se 16. i 17. lipnja 2015. održala prva dvodnevna radionica "Žene u održivom lokalnom razvoju zajednice" u okviru projekta Žene i održivi razvoj - nove mogućnosti zapošljavanja. Na radionici su sudjelovale 24 žene s područja cijele Bosne i Hercegovine. Predstavljale su rad udruženja, lokalnih akcijskih grupa, općina, mreža, tvrtki i obiteljskih gospodarstava.

Uvodni dio bio je posvećen predstavljanju projekta, njegovih ciljeva i planiranog programa radionica. Lidija Pavić-Rogošić predstavila je ODRAZ kao nositelja projekta, te partnerske organizacije: Udruženje za ekonomski razvoj REDAH iz Mostara i Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj - HMRR čiji su predstavnici također sudjelovali u organizaciji i provedbi prve radionice. Slijedilo je predstavljanje svake sudionice.

Program radionica započeo je izlaganjem Lidije Pavić-Rogošić na temu "Što je to održivi razvoj?" u koje je započelo kratkim kviz pitanjima kroz koja su se sudionice potakle na razmišljanje o svojem poimanju održivog razvoja i održivosti. Tema održivog razvoja potakla je raspravu i razmjenu različitih mišljenja o održivom razvoju. Istaknute su sastavnice održivog razvoja i njihova uloga u procesu stvaranja održivog razvoja društva. Prikazani su ključni dokumenti i događanja na svjetskoj, europskoj i nacionalnoj razini koji su istakli važnost održivog razvoja te su doprinijeli današnjoj javnoj raspravi i ulaganjima u održivi razvoj na svim razinama i u svim područjima. Prva tema završila je prikazivanjem kratkog animiranog filma o održivom razvoju "Što je to održivi razvoj?"

Slijedeća tema bila je "Održivi lokalni razvoj pod vodstvom zajednice - pristup lokalnom razvoju u EU". Izlaganje je održala Marina Koprivnjak koordinatorica Hrvatske mreže za ruralni razvoj. Nakon prezentacije održana je vježba kroz rad u malim grupama na temu "Kako zamišljam svoju idealnu zajednicu". Četiri manje grupe predstavile su zaključke na flip chart-u. U sklopu teme prikazan je ODRAZ-ov kratki animirani film "Lokalni razvoj vođen zajednicom".

Slijedile su teme "Društvo - okvir u kojem živimo", "Sektori u društvu" i "Suradnja i međusektorsko partnerstvo" koje je predstavila Marina Dimić Vugec iz ODRAZ-a te su u sklopu tih tema raspravljena iskustva sektora u razvoju projekata na području BiH, te je provedena vježba u manjim grupama na temu uloge različitih sektora u razvoju društva.

Polaznice su bile uključene u izradu upitnika pripremljenog za akcijsko istraživanje "Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine". Na ovaj način dobili smo povratnu informaciju o samom instrumentu istraživanja kroz pilot ispitivanje provedeno na grupi od 24 žene s područja cijele BiH. Pomoću njihovog feedbacka upitnik će biti izmijenjen i korišten u istraživanju.

Drugi dan započeli smo kratkim prisjećanjem na teme i zaključke prošlog dana i nastavili s temom "Organiziranje zajednice". Kroz kratki teoretski uvod i pojašnjenja razlika između provedbe socijalne akcije i organiziranja zajednice polaznice su upućene u vježbu u kojoj su kroz dvije različite situacije u četiri grupe raspravile i opisale svoje socijalne akcije i proces organiziranja zajednice kao odgovor na problem opisan u pojedinoj situaciji.

Završna tema bila je "Prema održivom razvoju - korak po korak". Polaznice su se kroz proces planiranja prema održivom razvoju u deset koraka, uvod u strateško planiranje i metodologiju planiranja uvedene u temu kreiranja zajedničke vizije te proces planiranja za postizanje zajedničkih ciljeva. Izradile su strateške planove u svojim malim grupama s ciljem postizanja svojih vizija idealnih zajednica.

Završni dio radionice posvetili smo evaluaciji i razgovoru o daljnjim planiranim aktivnostima te o sadržaju upitnika koji će se koristiti za akcijsko istraživanje.

Fotogaleriju s održane radionice pogledajete ovdje.

Izvještaj

 
ODRAZovi projekti