13.06.19

U Rijeci održan Trening o Planovima održive urbane mobilnosti SUMP 2.0

U okviru projekta CIVITAS Prosperity, u Rijeci je od 3. - 4. lipnja 2019. uspješno održan trening o Planovima održive urbane mobilnosti za 20-ak predstavnika gradova i ostalih dionika iz Hrvatske koji su uključeni u integrirano planiranje prometa. Edukaciju su organizirali Grad Koprivnica, hrvatski partner projekta #CIVITASProsperity u suradnji s mrežom CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE, čije je ODRAZ tajništvo.

Prvi dan treninga, u popodnevnim satima, za sudionike koji su iskazali interes organiziran je posjet Gradskom prometnom centru gdje im je prezentiran  sustav za automatsko upravljanje prometom (AUS), koji sa svojim tehnološkim mogućnostima ima za cilj optimalno vođenje prometa u zadanim uvjetima te se ubraja među najsuvremenija tehnološka dostignuća na području prometne automatizacije. Zatim je koordinator Mreže i predstavnik Grada Rijeke Srđan Škunca poveo polaznike u obilazak centra grada te im predstavio koje sve nove projekte za poboljšanje prometne infrastrukture Grad Rijeka planira u budućnosti.

Drugi dan održan je niz zanimljivih izlaganja domaćih predavača, a naglasak edukacije bio je na interaktivnom i terenskom radu te aktualnim temama planiranja prometa.

Trening je započeo prezentacijom prof. dr.sc. Davora Brčića s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu koji je polaznike uveo u temu treninga - polaznici su saznali što je to SUMP, koji su to novi izazovi s kojima se prometni stručnjaci susreću, kakva je politika parkiranja u funkciji SUMP-a te kakva je budućnost SUMP-ova.

Doc.dr.sc. Marko Šoštarić s Fakulteta prometnih znanosti predstavio je legislativu i zakonske osnove za provođenje SUMP-a. Polaznicima je objasnio koji su to dokumenti i ciljevi prostornog uređenja, u kojem su odnosu prostorni i prometni planovi te koje su mogućnosti integracije SUMP-a u prometne planove i planove prostornog razvoja.

U kakvom su odnosu SUMP i integrirani prijevoz putnika, izvijestio je Ante Klečina iz Varaždinske županije. U sklopu svoje prezentacije govorio je o stanju prometa u RH i njegovim osnovnim strateškim odrednicama, dao pregled eksternih troškova prometa, predstavio koncept integriranog prijevoza putnika (IPP) kao moguće rješenje te osnove smjernice i koncept "Transit oriented development-a", urbanog planiranja koje maksimizira stambene, poslovne i prostore za stanovanje na udaljenostima pogodnim za hodanje od kolodvora i stajališta javnog prijevoza. Na kraju izlaganja predstavio je dobre primjere integriranog prijevoza putnika u Europi.

U nastavku, doc.dr.sc. Marko Slavulj s FPZ-a govorio je o poboljšanju javnog gradskog prijevoza u funkciji SUMP-a s naglaskom na aktivnosti za poboljšanje operativne učinkovitosti javnog prijevoza i povećanje atraktivnosti. Posebno se osvrnuo na dostavni promet i izazove vezane uz učinkovito upravljanje teretnim prometom u gradovima te koje su mjere do sada poduzeli neki europski gradovi radi ograničavanja teretnog prometa u njihovim središtima. Na kraju izlaganja osvrnuo se i na koncept Mobilnosti kao usluge (MaaS), novog načina pružanja prijevozne usluge, koji omogućuje korisnicima putovanje od točke A do točke B, kombinirajući različite oblike prijevoza, koja se nudi na potpuno integriran način.

Planiranje je kontinuirani proces svjesnog i racionalnog odlučivanja, smatra prof. dr.sc. Ljudevit Krpan sa Sveučilišta Sjever, koji je održao izlaganje na temu "Međuodnos Glavnih planova razvoja prometnog sustava funkcionalnih regija i SUMP ova". Posebno se osvrnuo na sustav planiranja u RH, s fokusom na dokumente prostornog uređenja. Predstavio je obaveze izrade strateških dokumenata iz sektora prometa prema metodologiji JASPEERS te glavne planove razvoja prometnog sustava funkcionalne regije (Masterplanovi), U svom je izlaganju iznio što očekivati od SUMP-ova te kako ih provoditi te predstavio Masterplan funkcionalne regije Sjeverni Jadran i prijedlog za SUMP FUA Rijeke.

Započevši svoju prezentaciju objašnjenjem što znače pojmovi sustainability, liveability iwalkability, posljednje izlaganje na temu nemotoriziranog prometa kao integralnog dijela održivog urbanog planiranja održao je prof.dr.sc. Ljupko Šimunović s FPZ-a, koji je polaznicima nešto više ispričao o kriterijima za vrednovanje pješačke infrastrukture.

PROSPERITY je projekt sufinanciran iz programa Horizon2020 koji se provodi s ciljem poticanja  i stvaranja Planova održive urbane mobilnosti (eng. SUMPs) u 12 zemalja članica EU.  Nositelj projekta je Forschungsgesellschaft Mobilitat Austrian Mobility Research (FGM) - Austrija, a u projektu sudjeluje 26 partnera, među kojima su i članovi CIVINETa - hrvatski gradovi Koprivnica i Dubrovnik te slovenski Urbanistički institut i Občina Ljutomer. Završetak projekta planiran je u rujnu 2019. godine.

* Sve prezentacije dostupne su OVDJE. Fotogaleriju s događanja pogledajte  OVDJE.

 
CIVINET