28.04.17

Susret s građanima zapadnog dijela Novog Zagreba

Šesti susret s građanima "Kretanje mojim kvartom" okupio je 12. travnja 2017. stanovnike Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad u Centru za kulturu Novi Zagreb. Gorući problem ruralnog dijela ove četvrti nedostatak je nogostupa, dok su najveći problemi njenog urbanog dijela necjelovita, kampanjska prometna rješenja, neadekvatni pothodnici, nedostatak prostora za promet u mirovanju i kružni tokovi.

Dvadesetak sudionika zainteresiranih za prometnu sadašnjost i budućnost svojeg kvarta sačinjavali su građani, članovi vijeća Gradske četvrti i mjesnih odbora, predstavnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, predstavnik prometne policije, medija i poslovnog svijeta.

Ova je aktivnost dio projekta "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu", a organizirali su je provoditelji projekta: ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Grad Zagreb i Udruga "Sindikat biciklista" u suradnji s predstavnicima Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad. Cilj okupljanja i način rada ukratko su obrazložili predsjednica ODRAZ-a Višnja Jelić Mück, predstavnik Sindikata biciklista Goran Lampelj, član Gradske četvrti Dalibor Vučić i predsjednik Mjesnog odbora Remetinec Filip Lauš.

Uvodno je istaknuto kako je u ruralnom dijelu ove četvrti gorući problem nedostatak nogostupa, dok su najveći problemi njenog urbanog dijela necjelovita, kampanjska prometna rješenja, neadekvatni pothodnici, nedostatak prostora za promet u mirovanju i kružni tokovi. Potom su riječ dobili građani.

Odgovore na njihova pitanja uz potrebna pojašnjenja i obrazloženja davali su i Damir Valjak, predstavnik Ureda za mjesnu samoupravu Područnog odsjeka Novi Zagreb-zapad te Tomislav Pranjić, predstavnik II. postaje prometne policije Zagreb.

Kao najveće probleme u kretanju područjem GČ Novi Zagreb-zapad Damir Valjak je istaknuo pješačko-biciklističke staze na potezu od Antolove ulice do Inine zgrade na raskrižju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca, pješačke pothodnike ispod Avenije Dubrovnik te nedostatak parkirališnih mjesta (Siget, Remetinec, Lanište). Gradske četvrti prosljeđuju nadležnim gradskim uredima informacije o problemima u četvrti. Rješenja nerijetko zapinju na neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Vijećnik GČ je u Gradskoj Skupštini pokrenuo pitanje rješavanje problema pothodnika pod Avenijom Dubrovnik. U izradi je projektna dokumentacija za uređenje pothodnika pokretnim trakama.

U raspravu se uključio i predstavnik projektnog ureda Elipsa Zdenko Lanović zadužen za izradu prometnog elaborata poboljšanja prometa na području tri mjesna odbora - Remetinca, Trnskog  i Volovčice. Rekao je kako parkirališta, pješački nogostupi i biciklistička infrastruktura nisu izvedivi u zadanim profilima prometnica te kako u postojećim uvjetima nije moguće udovoljiti propisima.

Spomenuto je kako Grad Zagreb prilikom izvođenja malih komunalnih akcija ne kontaktira Ured za mjesnu samoupravu te kako ne postoji nadzor. Informacije o radovima se ne prosljeđuju mjesnoj samoupravi. Zahtjev građana / vijeća mora se riješiti unutar tri godine, a nakon toga ga treba ponoviti. Vijećnici odlučuju o malim komunalnim akcijama, ali izvršava ih Grad.

Predstavnici gradske četvrti su istaknuli kako komunikacija s građanima postoji u vidu organiziranih dežurstava u mjesnim odborima i uredima Gradske četvrti te da je komunikacija bolja u naseljima ruralnog dijela ove četvrti.


U nastavku donosimo komentare i ukazivanja na probleme razvrstane u skupine pitanja:

Pješačka i biciklistička infrastruktura

 • nedostatak nogostupa u ruralnim naseljima
 • nedostatak biciklističke infrastrukture na području Mjesnog odbora Kajzerica
 • pitanje pristupa biciklom do pješačkog mosta
 • prekinuta biciklistička staza kod zapadnog ulaza u Velesajam
  Odgovor Sindikata biciklista: U pravilu, rješenja motornog prometa uvijek imaju prednost pred prostorom za kretanja biciklista i pješaka. Griješi se i s forsiranim odjeljivanjem različitih vrsta prometa u nedovoljnim prostorno uvjetima umjesto modela dijeljenja prostora, zona tolerancije i sl.
 • pješačke i biciklističke prometnice zakrčene parkiranim automobilima (kod Lidla, Velesajam-zapadni ulaz)
  MUP: potrebna je reakcija prometnog redarstva
 • predloženo je uvođenje ciljanih kontrola biciklista pod utjecajem alkohola
  Odgovor Sindikata biciklista: provodi se edukacija nakon prekida (5. razred, Sindikat biciklista), potrebno je vrijeme.

Neodgovarajuća prometna rješenja i signalizacija

 • neprikladan odnos kružnih tokova (rotora) i semafora (kod Lidla, raskrižje ulica Ive Robića i Vice Vukova)
 • veliki rotor
 • potreban denivelirani prijelaz u Remetincu
 • neodgovarajuća prometna signalizacija na raskrižju Horvatova ulica - Većeslava Holjevca
 • na području čitave Gradske četvrti potrebno je sniziti rubno kamenje• neodgovarajući kružni tok kod crkve - 4 ulaza, 3 izlaza
 • postavljanje ogledala na raskrižjima je komplicirano, potreban je elaborat što produljuje i komplicira procedura
 • predloženo je uvođenja "pametnih" semafora (na primjer: raskrižje Joszefa Antalla / Radoslava  Cimermana)
  Odgovor: nedostaje prometni centar koji bi upravljao semaforima.

Javni prijevoz

 • potrebno je  uvesti cjelodnevnog prometovanja autobusne linije 222
 • potrebno je urediti 28 nadstrešnica autobusnih i tramvajskih stajališta
 • građani traže postavljanje displeja na postajama

Prijevoz željeznicom

 • Neuređeno željezničko stajalište Remetinec
  HŽ Infra: zbog terena na kojem se stajalište nalazi (nasip), zahvat trenutačno nadilazi financijske mogućnosti HŽ Infrastrukture. Izrađuje se prometna studija zagrebačkog željezničkog čvora u suradnji HŽ-a i Grada Zagreba kojom će se odrediti način i mogućnosti uređenja navedenog stajališta. Obuhvatit će i Aveniju Dubrovnik

U nastavku prenosimo prijave građana zaprimljene putem interaktivne karte Sindikata biciklista (http://sindikatbiciklista.hr/interaktivna-karta/):

 • Biciklistička staza na sjevernom pločniku ulice Jaruščica je primjerak za Muzej suvremene umjetnosti. Pravi slalom od lijevog ruba pločnika, do desnog i nazad, obilazi stupove, nestaje bez traga i ponovo se pojavljuje - opasna je i totalno neupotrebljiva.
 • I na istočnom i na zapadnom pločniku biciklističke staze doslovce nestaju nekoliko metara prije autobusne stanice i nastavljaju se nekoliko metara iza nje. Potrebno je izvesti stazu na način da se omogući kontinuirani promet biciklista.
 • Izuzetno opasna točka, jer automobili izlijeću s desne strane iz Ulice Savski Gaj 9 i preko pločnika i biciklističke staze se uključuju na Remetinečku cestu. Često dok čekaju na uključenje blokiraju promet cijelim pločnikom i biciklističkom trakom.
 • Izuzetno opasna točka, jer automobili izlijeću s desne strane iz Ulice Savski Gaj 8 i preko pločnika i biciklističke staze se uključuju na Remetinečku cestu. Često dok čekaju na uključenje blokiraju promet cijelim pločnikom i biciklističkom trakom.
 • NEMA sigurnog načina prijelaza preko pruge za bicikliste - sa zapadne strane je vrlo prometna i opasna cesta, s istočne uski i razrovani nogostup. Potrebno je pri tome naglasiti kako je ovo jedini južni izlaz iz Zagreba i kako se neposredno južno od ovog vijadukta gradi biciklistička infrastruktura (u trenutnoj izvedbi apsolutno nepovezana s Gradom Zagrebom)• Biciklistička staza ispred Avenue Malla je isprana i mnogi je pješaci ne primjećuju. Riječ je o vrlo prometnom mjestu s čestim "bliskim susretima"
 • Završetak nogostupa i biciklističke staze te početak "offroada". Iako staza prelazi semafor i kreće se istočnom stranom avenije, no vjerujem da se nikome ne da produžiti svoje putovanje za dva semafora. Postoji li u planu asfaltiranje ovoga dijela?
 • cijela dionica Mosta slobode (s obje strane) je u jako lošem stanju (.izbočeni dijelovi asfalta, rupe u asfaltu)
 • Nema kanalica na ulazu u pothodnik
 • Sve biciklističke staze s Remetinečke ceste, Avenije Dubrovnik i prema Jadranskom mostu završavaju prije Rotora i nisu povezane ispod Rotora, iako ne postoji nikakva prepreka da se one spoje. Nogostupi su dovoljno široki, ne bi se presijecalo vozne trake za automobile, osim tramvajskih pruga, no i to nije nerješiv problem. Policija katkad koristi to mjesto za kažnjavanje, samo zato što staze nisu spojene.
 • Na pločniku koji se nalazi uz Jadranski most postoji biciklistička staza čija je horizontalna signalizacija već dosta izbljedila. Potrebno je stazu ucrtati u kartu, a signalizaciju na stazi obnoviti.
 • Na "pješačkom" Savskom mostu postoji dvosmjerna biciklistička staza, čiju je signalizaciju potrebno obnoviti, a stazu ucrtati u kartu. Površina mosta je također u vrlo lošem stanju i prepuna opasnih rupa.

* Fotogaleriju s događanja pogledajte OVDJE.

 
mobilnostZG