13.03.17

Sudjelovali smo na prvom DIDI brunch susretu na temu politika za razvoj urbanih društvenih inovacija

Marina Dimić Vugec je 21. veljače 2017. sudjelovala na prvom u nizu DIDI brunch susreta koji je organiziran u sklopu projekta Social Innovation Community u suradnji s Hrvatskim društvom nezavisnih profesionalaca. Tema prvog bruncha bila je razvoj javnih politika za podršku i promicanje društvenih inovacija na nivou gradova - konkretno za razvoj urbanih inovacija.

Susret koji je održan u prostoru Laboratorija za društvene inovacije okupio je stručnjake i stručnjakinje iz raznih sfera društva i medija kako bi se dobila različita mišljenja te se došlo do konkretnih zaključaka.

ODRAZ, Operacija Grad, Pogon, Grad Zagreb, HDNP i Udruga gradova u RH neki su od istaknutih sudionika koji su svojim doprinosom pokušali dati odgovore na pitanja: ''Na koji način društvene inovacije mogu doprinijeti razvoju grada i gradskih četvrti? Koje gradske politike treba razviti za podršku urbanim inovacijama? Na koji način?''

Konkretne smjernice su u izradi, a bit će dostupne javno. Za više informacija pratite DIDI zajednicu društvenih inovatora te saznajte kako se uključiti kao dionik.

 
#OdraziSe