03.12.18

Studijski posjet ODRAZ-u i mreži CIVINET

26. studenoga 2018. smo u našem uredu ugostili 16 predstavnika javnih tijela, OCD-a i medija iz Srbije koji se bave zaštitom okoliša. Studijska posjeta organizirana je sa svrhom upoznavanja relevantnih dionika iz Srbije s aktivnostima i projektima zaštite okoliša u susjednim državama članicama EU-a. ODRAZ su posjetili na preporuku Delegacije Europske komisije u Srbiji.

Predstavili smo im primjer dobre prakse - mrežu za održivu mobilnost CIVINET Slo-Hr-JIE. Tema posjeta i razgovara bila je i kako održiva mobilnost i Planovi održive urbane mobilnosti podupiru zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost lokalnih zajednica.

 


 
studijski posjet