01.12.11

Skupovi o ruralnom razvoju - predstavljanje nacrta pravilnika LEADER

Sredinom studenog 2011. održana su dva okrugla stola o ruralnom razvoju, jedan za dionike ruralnog razvoja s područja južne i zapadne Hrvatske, drugi za one iz kontinentalne Hrvatske.

Glavninu sudionika činili su predstavnici LAG-ova i inicijativa usmjerenih na pokretanje lokalnih razvojnih partnerstva koji su najviše pozornosti poklonili informaciji predstavnika Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o pripremama za provedbu Mjere LEADER u Hrvatskoj na temelju IPARD-a / Plana za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Žaklina Jurišić, ravnateljica Uprave za ruralni razvoj - Upravne direkcije SAPARD/IPARD programa predstavila je Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa. Ivan Ciprijan, viši stručni savjetnik u Upravi za ruralni razvoj informirao je o pokretanju Mreže za ruralni razvoj Republike Hrvatske koja će djelovati pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR).

MPRRR očekuje suglasnost Europske komisije na Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 202 kako bi  poduzeo daljnje korake na pripremi njegove provedbe.

Prva dodjela financijskih potpora LAG-ovima za njihovo redovno djelovanje i usavršavanje može se očekivati sredinom 2012. Sudionici okruglih stolova i drugi zainteresirani dionici ruralnog razvoja pozvani su dostaviti HMRR-u svoje primjedbe na tekst Nacrta Pravilnika. HMRR će ih povezati, urediti i dostaviti Ministarstvu.

"Uloga EU u razvoju ruralnog kraja, mogućnosti i izazovi - gdje smo i kako dalje?!"
- okrugli stol održan u Domu kulture u Mrkoplju, 14. studenog 2011.

Organizator: LAG Gorski kotar u suradnji s HMRR-om, uz potporu Općine Mrkopalj i financijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija

Prvi panel obuhvatio je pregled situacije u vezi s provedbom LEADER-a u Hrvatskoj i prikaz djelovanja LAG-ova Gorski kotar i Vallis Colapis.Potom su gosti iz Slovenije predstavili europsku mrežu PREPARE i praktična iskustva nekoliko slovenskih LAG-ova. U raspravi koja se vodila u trećem dijelu skupa, nakon  prikaza Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 202 IPARD-a, naglašeno je pitanje ocjenjivanja lokalnih razvojnih strategija (LRS) odnosno kriterija za odabir članova ocjenjivačkog odbora.

"Pristup LEADER u Hrvatskoj - priprema rualnih područja za EU"
- okrugli stol održan u vijećnici HGK u Osijeku, 17. studenog 2011.

Organizatori: HMRR, Slap i Ured za međunarodnu suradnju TINTL uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija

U prvom bloku, nakon uvodnog pregleda razvojnih partnerstva u ruralnim područjima Hrvatske, Tomislav Panenić ocrtao je provedbu programa ruralnog razvoja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Udruga Slap pripremila je i prikazala film s nekoliko primjera dobre prakse u ruralnim prostorima Baranje, Srijema i LAG-a Vallis Colapis. U raspravi nakon predstavljanja Pravilnika o provedbi Mjere 202, predstavnici Ministarstva i Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu odgovorili su na pitanja predstavnika osam nazočnih LAG-ova.

Povezane vijesti:
Okrugli stol "Uloga EU u razvoju ruralnog kraja, mogućnosti i izazovi - gdje smo sada i kako dalje?!"

Okrugli stol "Pristup LEADER u Hrvatskoj - priprema ruralnih područja za EU"

 
ODRAZOVE vijesti