29.01.13

Priručnik "Upravljanje projektnim ciklusom i prisup logičke matrice"

U okviru projekta "Zapošljavanje mladih za održivi razvoj Gorskog kotara" pripremljen je materijal za priručnik "Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice". Materijal je pripremila Lidija Pavić-Rogošić, izdavač priručnika je Lokalna agencija PINS, a možete ga preuzeti i s naših web stranica.

Sadržaj priručnika:

  • Što je projekt?
  • Projektni ciklus
  • Upravljanje projektnim ciklusom (izrada projekta putem logičkog pristupa, analiza dionika, analiza kapaciteta organizacije, analiza problema, analiza ciljeva, analiza strategije u projektu)
  • Faza planiranja (definiranje elemenata projekta, ciljevi, rezultati, aktivnosti, projektna logika, logička matrica, logika intervencije, pretpostavke)
  • Izrada detaljnog proračuna
  • Ukratko o praćenju i vrednovanju
  • Prilozi

Priručnik možete preuzeti ovdje.

 
ODRAZOVE vijesti