21.12.12

Preuzmite publikaciju "Imaju li građani što za reći?"

Publikacija predstavlja rezultate istraživanja o provođenju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj razini. Cilj istraživanja bio je ispitati praksu savjetovanja u postupcima izrade i praćenja planova, programa i drugih akata, percepciju organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave o suradnji te dati preporuke za poboljšanje procesa.

Uključili smo pet područja i devet jedinica lokalne samouprave: grad Zagreb, grad Zaprešić i općina Brdovec (Zagrebačka županija), grad Dubrovnik i općina Vela Luka (Dubrovačko-neretvanska županija), grad Čakovec i općina Sv. Martin na Muri (Međimurska županija) te gradove Knin i Drniš (Šibensko-kninska županija)..

ODRAZ - Održivi razvoj zajednice kontinuirano promiče i podupire uključivanje predstavnika civilnog sektora i zainteresirane javnosti u postupke odlučivanja na svim razinama. Partneri su bili: EOL Čakovec, Europski dom Dubrovnik, ZvoniMir Knin te Z.O.V. Zaprešić, a financirala ga je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.