14.06.17

Poziv na transferne radionice projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima - Rijeka, Zadar, Koprivnica, Osijek

Udruga gradova u RH u suradnji s udrugama DOOR, ODRAZ, ZMAG i Gradom Velika Gorica poziva zainteresirane predstavnike jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva na prijavu i sudjelovanje na transfernim radionicama projekta ''Participativno upravljanje prirodnim resursima''. Organiziranje transfernih radionica dio je projektnih aktivnosti planiranih u četiri grada (Koprivnica, Osijek, Rijeka i Zadar) s ciljem jačanja kapaciteta gradova, općina i udruga za uspostavljanje sustava izrade i praćenja provedbe javnih politika za upravljanje prirodnih resursa.

Tijekom radionice bit će predstavljene projektne aktivnosti i rezultati, lokalni primjeri dobrih praksi na području upravljanja prirodnim resursima (s predavačima iz gradova Pazina i Lepoglave, udruga Zelena Istra, Eko Zadar, Zeleni Osijek i drugih...) te organizirana praktična grupna vježba s ciljem usvajanja relevantnih znanja i iskustava u organiziranju participativnog upravljanja u lokalnoj zajednici. Ciljane grupe sudionika na radionici su predstavnici jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva te medija.

Sudjelovanje na radionici je besplatno uz ispunjavanje online prijavnog obrasca!

Raspored radionica (s poveznicama na prijavni obrazac):

 1. Rijeka: Gradska vijećnica (Korzo 16), 29.6.2017.
  Prijavni obrazac Rijeka
 2. Zadar: Gradska knjižnica (Stjepana Radića 11b), 30.6.2017.
  Prijavni obrazac Zadar

  Molimo popunite prijavnice za Rijeku i Zadar do ponedjeljka 26.6.

 3. Koprivnica: Gradska vijećnica (Zrinski trg 1) 5.7.2017.
  Prijavni obrazac Koprivnica
 4. Osijek: Gradska četvrt Gornji grad (Trg Lava Mirskog 1), 6.7.2017. Prijavni obrazac Osijek

  Molimo popunite prijavnice za Koprivnicu i Osijek do petka 30.6.

* Više informacije o samom projektu možete potražiti na službenim stranicama projekta http://sudjeluj.net/, a za odgovore na moguća pitanja slobodno se obratite predstavniku organizatora Marku Ercegoviću u Udruzi gradova u RH (091/4668-006 ili marko@udruga-gradova.hr ).

Poziv i program rada

 
ODRAZ-ovi projekti