14.09.17

Poziv na konferenciju ˝DOBRO UPRAVLJANJE – pametno gospodarenje otpadom kao primjer˝

18. listopada 2017. u Velikoj Gorici održat će se konferencija kojom se želi ukazati na važnost participativnog upravljanja resursima i sudjelovanja građana u gospodarenju otpadom. Riječ je o završnoj konferenciji projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima u kojem je ODRAZ jedan od partnera. Rok za prijavu je 8. listopada.

Pozivamo vas na sudjelovanje u konferenciji "Dobro upravljanje - pametno gospodarenje otpadom kao primjer", koja će se održati u Velikoj Gorici, 18. listopada 2017. Konferencijom želimo ukazati na važnost participativnog upravljanja resursima i sudjelovanja građana u gospodarenju otpadom.

Konferencija će okupiti predstavnike nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnike organizacija civilnog društva, stručnjake s područja okoliša, otpada i energetike te druge relevantne sudionike i medije.

Sudionicima će biti predstavljeni primjeri dobre prakse iz Hrvatske, a tijekom dvaju panela otvorit će se diskusija o aktualnim problemima i potencijalnim rješenjima na lokalnoj i na državnoj razini, kao i većem sudjelovanju građana u ovom važnom području.

Ciljevi konferencije su:

  • potaknuti diskusiju o problematici i mogućim rješenjima u gospodarenju otpadom na lokalnoj i državnoj razini,
  • potaknuti građane na sudjelovanje u politikama gospodarenja otpadom,
  • doći do zajedničkih preporuka,
  • doprinijeti vidljivosti teme pametnog gospodarenja otpadom u javnosti.

Detaljan program nalazi se u nastavku. Molimo prijavite se putem online obrasca najkasnije do 13. listopada 2017. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Konferencija će se održati u sklopu projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima financiranog u sklopu programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2012 Izgradnja lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

* Detaljan poziv i program nalaze se OVDJE.

 
suDjelujVG