19.06.17

Okruglim stolom "Održivi gradovi i zajednice" ODRAZ obilježio Europski tjedan održivog razvoja

Posljednji dan Europskog tjedna održivog razvoja i Međunarodni dan zaštite okoliša 5. lipnja obilježili smo okruglim stolom na kojem smo razgovarali o ulozi gradova u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Na okruglom stolu, koji smo organizirali u sklopu projekta "Dijalog o mobilnosti u Zagrebu" te u suradnji s Udrugom gradova u RH, okupilo se 50-ak predstavnika udruga, gradova, fakulteta, javnih institucija i privatnih tvrtki.

"Održivi gradovi i zajednice cilj je kojim se gradove i naselja želi učiniti uključivim, sigurnim i prilagodljivim, jer su rasadište ideja, središta trgovine, kulture, znanosti, produktivnosti i društvenog razvoja, a ljudima omogućuju socijalni i ekonomski napredak", uvodno je rekla Nives Kopajtich-Škrlec iz Udruge gradova u RH.

U nastavku okruglog stola, kao uvod u raspravu, održano je niz zanimljivih prezentacija. Temu održivog razvoja i Globalne ciljeve održivog razvoja predstavila je Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a, koja je ujedno bila i moderatorica ovog skupa. Održivi razvoj ima tri dimenzije - ekonomsku, društvenu i okolišnu, a njegova načela trebaju biti uključena u strategiju razvoja Hrvatske. Koncept podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva, zadovoljavajući potrebe današnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija, istaknula je Pavić-Rogošić.

Nadalje, kao uvod u prezentacije koje su slijedile, prikazan je kratki film Post carbon cities of tomorrow - Building an urban long term vision together izrađen u okviru europskog projekta POCACITO-Niskougljični gradovi budućnosti, koji je nešto kasnije predstavila Sandra Vlašić iz TERRA Huba. Prije nje, Ana-Maria Boromisa iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) govorila je o ekonomskim aspektima održivog razvoja u gradovima, s naglaskom na cilj 11. Održivi gradovi i zajednice. Do 2030. gotovo 60 posto svjetskog stanovništva živjet će u gradovima, a do 2050. dvije trećine. Svjetski gradovi zauzimaju samo tri posto zemljine površine, ali čine 60 do 80 posto potrošnje energije i 75 posto emisija ugljičnog dioksida.

Zatim je slijedila zanimljiva prezentacija Sandre Vlašić o okolišnim aspektima održivog razvoja u gradovima. Predstavila je europski projekt POCACITO, koji se od 2014.-2016. godine provodio u 10 europskih gradova, a u sklopu kojeg je izrađena vizija za postugljični grad Zagreb - "Zdravi grad zaokružnog gospodarstva i neutralnog ekološkog otiska". Predstavila je i neke zagrebačke primjere dobre prakse, kao što su inicijative Akupunktura grada, Urbani vrtovi, Tranzicijske grupe, Crowdfunding akademija te aktivnosti udruge Sindikata biciklista u području održivog prometa u gradovima.

Posljednju prezentaciju na temu planiranja održive mobilnosti u gradovima uz uključivanje građana održao je Marko Stančec iz CEDRA-e. Sudionici su upoznati s Planom održive urbane mobilnosti (SUMP), strateškim planom koji uzima u obzir integracijski, participacijski i evaluacijski princip kako bi zadovoljio potrebe stanovnika za mobilnošću te osigurao bolju kvalitetu života u gradovima i njihovoj okolici.

Neki naglasci s okruglog stola:

  • Gradovi u budućnosti moraju biti održivi ili ih neće biti
  • Lokalna samouprava je ključni akter koji bi trebao razumjeti procese, zato je vrlo važno gradonačelnike i načelnike upoznati s novim trendovima
  • U proces planiranja, odlučivanja i kreiranja rješenja potrebno je uključivati građane
  • Tehničke mjere je lako provesti, puno teže je provesti "mekane mjere" kao što je uključivanje građana

Europski tjedan održivog razvoja održava se svake godine u razdoblju od 30. svibnja do 5. lipnja s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja. Ove je godine na online platformi ETOR-a bilo registrirano preko 3.800 događanja iz 29 zemalja, od čega 27 događanja iz Hrvatske. Više o ETOR-u na http://www.esdw.eu/

Globalni ciljevi održivog razvoja - na konferenciji  Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanoj u New Yorku 25. rujna 2015., usvojen je Program globalnog razvoja za 2030. (Agenda 2030) te 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja. Ti su ciljevi univerzalni i moraju biti primjenjivi u svim zemljama i zajednicama, od strane svih ljudi. U njihovoj provedbi treba uzeti u obzir specifične prilike, uvjete i mogućnosti na različitim dijelovima planeta. Treba prepoznati prioritetna područja djelovanja i sagledati vlastite mogućnosti pružanja doprinosa održivom razvoju.

Cilj 11. Održivi gradovi i zajednice  - učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim,  izdržljivim i održivim. Više o ciljevima saznajte OVDJE.

* Fotogalerija s događanja dostupna je OVDJE.

 
mobilnostZGESDW2017