04.05.12

Okrugli stol o biciklističkom prometu u Zagrebu

Pozivamo vas na peti u seriji okruglih stolova u prostoru ZgForuma, u Gajevoj 27. Okrugli stol će se održati 8. svibnja 2012. od 18:00 - 19:30 sati. Teme su "Sustav javnih bicikala za Grad Zagreb", " Koncepcija razvoja biciklističkog prometa u gradu Zagrebu" i "Navike i stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o korištenju bicikla".

Ulaskom u završnu fazu međunarodnog EU projekta CIVITAS ELAN, vrijeme je za raspravu i rekapitulaciju učinjenoga. S tim u vezi, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, lokalni koordinator projekta, u suradnji s projektnim partnerima pokenuo je niz stručnih rasprava - okruglih stolova u ZgForumu. Svrha im je podijeliti sa širim krugom dionika saznanja, rezultate i iskustva projekta te usmjeriti nastavak provedbe projektnih ideja i nakon završetka projekta.

Teme koje će se prezentirati i raspravljati u utorak 8. svibnja su sljedeće:

  • Sustav javnih bicikala kao komponenta gradskog prometa, kako se ti sustavi primjenjuju u Europi - iskustva Europskih gradova te kakve su mogućnosti uspostave zagrebačkog sustava javnih bicikala.
  • Koncepciju razvoja biciklističkog prometa u gradovima rade prometni stručnjaci u kooperaciji s ministarstvima zdravstva, školstva, zaštite okoliša, MUP-a, uz aktivno učešće građana i biciklističkih udruga. Plan razvoja biciklističkog prometa mora biti sastavni dio koncepcije sveukupnog planiranja prometa u jednom gradu.Tema je fokusirana na strategije razvoja biciklističkog prometa i koncepciju razvoja biciklističke mreže u Gradu Zagrebu.
  • U okviru projekta PRESTO provedeno je istraživanje o navikama i stavovima studenata Sveučilišta u Zagrebu o korištenju bicikla kao prijevoznog sredstva i oblika rekreacije. Stavovi studenata biciklista i nebiciklista ukazuju da porast korištenja bicikla zahtijeva čitav niz međusobno usklađenih mjera usmjerenih k stvaranju sigurnog, učinkovitog i ugodnog okruženja za korištenje bicikla kao važnog i jednakovrijednog prijevoznog sredstva u gradu. Izrada Biciklističkog master plana Grada Zagreba te njegova integracija u Prometnu strategiju Grada Zagreba i ostale strateške dokumente nameće se kao važan korak u ostvarivanju ciljeva.

Program događanja

 
ODRAZOVE vijesti