20.05.19

Održana panel rasprava o zajedničkim prostorima stvaranja (maker space)

U Zagrebu je 17. svibnja 2019. održana panel rasprava o zajedničkim prostorima stvaranja - inkubatorima pokretanja poslovanja (maker space) koju su zajedno organizirali Interreg projekt Urban M i Udruga gradova u RH (nacionalna točka Programa Urbact). Panelisti su predstavili primjere dobre prakse, javne politike koje potiču razvoj takvih prostora te kako ih u gradovima financirati iz sredstava EU-a.

40-ak sudionika skupa informirano je o inovativnom pristupu u poticanju poduzetništva kolaborativnim razvojem kreativnih ideja i prototipova u zajedničkim prostorima stvaranja koji potiču mlade ljude na istraživanje svojih interesa, uče kako koristiti nove alate (fizičke i virtualne) i razvijaju kreativne projekte.

U uvodnom dijelu panel rasprave, direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić je predstavila projekt Urban M i koncept maker space. Marko Ercegović iz Udruge gradova u RH je objasnio kako program Urbact može doprinijeti zajedničkim prostorima stvaranja.

Zatim je održana rasprava na kojoj su sudjelovali sljedeći panelisti:

  • Marko Helfrih, Zagrebački inovacijski centar - ZICER
  • Paolo Zanzerović, IRIM - Institut za razvoj i inovativnost mladih/Croatian Makers
  • Deborah Hustić, Radiona/Zagreb Makerspace
  • Svjetlana Maleković, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
  • Zrinko Rebrina, Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije

Marko Helfrih iz Zagrebačkog inovacijskog centra je naveo niz mogućnosti koje ZICER pruža svojim korisnicima. Temeljna aktivnost Centra je pružanje podrške poduzetnicima kao i onima koji to uskoro žele postati. Osnovao ga je Grad Zagreb sa ciljem unapređenja poduzetničkog okruženja i društva u cijelosti. Poseban naglasak se stavlja na razvoj inovativnih visokotehnoloških proizvoda. Put od stvaranja ideje do njezine realizacije ostvaruje se kroz osmišljene programe inkubacije i akceleracije. Edukacije i savjetovanja usmjerene unapređenju poduzetničkih kompetencija sadašnjih i potencijalnih zagrebačkih poduzetnika svih profila provode se u ZICER Plavom uredu - Poduzetničkom centru grada Zagreba.

Više o aktivnostima ZICER-a pročitajte OVDJE.

Paolo Zanzerović iz Instituta za razvoj i inovativnost mladih je predstavio aktivnosti udruge. IRIM kroz pokret Croatian Makers i projekte uvodi STEM aktivnosti u obrazovno-odgojne ustanove i lokalne zajednice te s dosegom od preko 110.000 djece i odraslih najveći je takav izvankurikularni pokret u Hrvatskoj. Fokus mu je razvoj digitalne i znanstvene pismenosti, tehnoloških i ostalih kompetencija u okviru STEM područja za mlade u Hrvatskoj i drugim zemljama, kako bi postali ravnopravni građani 21. stoljeća. No, pri tome STEM aktivnosti vidi kao alat za postizanje još važnijih kompetencija: ključnih vještina kao što su vještine učenja, rješavanja problema, suradnje, komunikacije, kao i osobina ličnosti kao što su znatiženja, incijativa, upornost, prilagodljivost, društvena i kulturološka svjesnost. Neki od projekata IRIM-a su Croatian makers liga, Digitalni građanin, ProMikro i STEM auto.

Više o aktivnostima IRIM-a pročitajte OVDJE.

Deborah Hustić je predstavila rad Radione / Makerspace - Udruge za razvoj ˝urad-sam˝ kulture. Udruga je osnovana sa svrhom jačanja vidljivosti open source kulture i samoodržive produkcije, kao i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije, točnije STEAM područjima (Znanost/Tehnologija/Inženjerstvo/Umjetnost/Matematika). Cilj udruge je stvaranje novih realiteta umreženih i suradničkih intermedijskih i novomedijskih praksi u skladu s DIY (uradi-sam) i DIWO (uradi-s-drugima) kulturama. Radiona.org fokusira svoje aktivnosti na edukaciju, istraživačke procese, umjetničke projekte, kustoske prakse, rezidencije, međunarodne i domaće intersektorske suradnje, samoobnovljive sisteme i socijalno osviještena pitanja.

Više o aktivnostima Radione pročitajte OVDJE.

Svjetlana Maleković iz Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba je objasnila motivaciju Grada za potporu drugačijeg načina poslovanja. Grad Zagreb je prepoznao nedostatak inovacija i mogućnost za kreativnost što će potaknuti konkurentnost na tržištu. Donijet je Program poticanja poduzetništva koji stavlja naglasak na digitalne kompetencije. Planiraju se iskoristiti sredstva iz ITU mehanizama za renoviranje ostalih prostora ZICER-a, a koje će biti namijenjene za makerspace.

Zrinko Rebrina iz Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba je objasnio motivaciju Grada za ulazak u projekt Urban M. Prepoznata je važnost alata koji se koriste u projektu, posebice povezivanje sudionika na lokalnoj razina, a glavna motivacija je bila da maker space uđe i u našu zajednicu i da se potakne razvoj poduzetništva.

Panelisti su svojim primjerima dobre prakse pokazali da mogu postojati različiti tipovi zajedničkih prostora stvaranja, a ono što je svima zajedničko jest potreba za povezivanjem različitih dionika radi postizanja uspješnijih rezultata.

Panel raspravu zajedno su organizirali Interreg projekt Urban M i Udruga gradova u RH (nacionalna točka Programa Urbact). Nakon panela, kojeg je moderirala Lidija Pavić-Rogošić, razvila se živa rasprava.

Cilj projekta ˝Urban M˝ je bolja podrška i razvijanje inovacijske infrastrukture kroz "zajedničke prostore stvaranja" (maker spaces), koji su osmišljeni kao mjesto okupljanja ljudi različitih znanja i kompetencija, čijom se suradnjom dolazi do novih ideja i inovativnih proizvoda. Više o projektu Urban M pročitajte OVDJE.

 
Urban M