27.11.19

Održana edukacija o održivom razvoju na Grafičkom fakultetu u sklopu projekta Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu

U sklopu projekta "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" 27. studenog 2019. na Grafičkom fakultetu održana je edukativna radionice na temu održivog razvoja. ODRAZ je sudionike upoznao s konceptom održivog razvoja kroz povezivanje tema iz elemenata održivosti (društvena inkluzija, zaštita prirode i gospodarski razvoj). Poseban naglasak stavljen je na Globalne ciljeve održivog razvoja i načine promocije njihove važnosti među djecom i mladima.

Cilj radionice je bio upoznati sudionike s konceptom održivog razvoja i Globalnim ciljevima održivog razvoja (GCOR); objasniti postupak implementiranja održivog razvoja; detaljno obrazložiti okolišne, društvene i gospodarske elemente razvoja; te predstaviti stanje održivog razvoja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Nakon uvodnog dijela u kojem je direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić predstavila program i plana rada, studenti su podijeljeni u grupe radili na definiranju održivog razvoja. Iako ga je većina povezala s zaštitom okoliša, sve četiri grupe su održivi razvoj definirale kroz sve tri dimenzije: okoliš, gospodarstvo i društvo. Nakon predstavljanja grupnog rada, održana je prezentacija o održivom razvoju, nakon čega su studenti kroz individualnu vježbu ispunjavali kalkulator ekološkog otiska.

U drugom dijelu radionice, studenti su naučili što su to Globalni ciljevi održivog razvoja. Podijeljeni u grupe povezivali su specifične ciljeve s glavnim ciljevima. Svaka grupa je imala 10 specifičnih ciljeva koje je trebala povezati s nekim o 17 ciljeva.

Nakon grupnog rada, održana je prezentacija zašto su važni ciljevi održivog razvoja za društvo. Studenti su trebali odabrati 3 najvažnija cilja za hrvatsko društvo. Odabrali su Cilj br. 4 Kvalitetno obrazovanje, Cilj br. 7 Pristupačna energija iz čistih izvora i Cilj br. 17 Partnerstvom do cilja. Smatraju da prepreke i izazovi zbog kojih navedeni ciljevi nisu ostvareni u RH su da nema odgovarajućih reformi, slaba povezanost institucija, poduzeća i drugih društvenih udruga i nedovoljna financijska ulaganja.

Radionica je završena diskusijom u kojoj su studenti postavili nekoliko pitanja i evaluirali radionicu. Po završetku obuke sudionici razumiju važnost održivog razvoja; upoznali su se s elementima održivog razvoja; imaju jasnu predodžbu o tome zašto se provode i na koji način Globalni ciljevi održivog razvoja; te su stekli znanja o trenutnim društvenim i okolišnim izazovima u svijetu.

Više o projektu "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" pročitajte OVDJE.

 
OdraziSeZnanjem