09.03.20

Održana edukacija o dobrom upravljanju na Ekonomskom fakultetu u sklopu projekta Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu

U sklopu projekta "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" 5. ožujka 2020. na Ekonomskom fakultetu održana je edukativna radionica ˝Međusektorska suradnja i dobro upravljanje˝. 30-ak studenata imalo je mogućnost naučiti o 12 načelima dobrog upravljanja. Poseban naglasak stavljen je na potrebu za međusektorskom suradnjom i objašnjena uloga obrazovanja za održivi razvoj.

Cilj radionice je bio upoznati sudionike s konceptom međusektorske suradnje i dobrog upravljanja; objasniti postupak ostvarivanja međusektorske suradnje; detaljno obrazložiti načela dobrog upravljanja; te predstaviti trenutno stanje dobrog upravljanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Nakon uvodnog dijela u kojem je direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić predstavila program i plana rada, studenti su podijeljeni u grupe radili na definiranju uloge sektora u društvu. Svaka grupa je imala jedan sektor (poslovni, civilni ili javni) čiju ulogu je trebala opisati te objasniti na koji način, u suradnji s ostala dva sektora, može postići održivi razvoj društva. Nakon predstavljanja grupnog rada, održana je prezentacija o međusektorskoj suradnji.

U drugom dijelu radionice, održana je prezentacija o dobrom upravljanju. Studenti su podijeljeni u 6 grupa trebali navesti načela dobrog upravljanja nakon čega su komentirali rezultate drugih grupa. Radionica je završila prezentacijom o tome zašto su važna načela dobrog upravljanja za društvo i održivi razvoj te objašnjeni svaki od tih načela.

Radionica je završena diskusijom u kojoj su studenti postavili nekoliko pitanja i evaluirali radionicu.

Po završetku obuke sudionici razumiju važnost međusektorske suradnje; upoznali su sve elemente dobrog upravljanja; te stekli znanja o trenutnim društvenim izazovima u svijetu.

U sklopu projekta "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" na Grafičkom i Ekonomskom fakultetu održane su edukativne radionice za studente ˝Održivi razvoj i Globalni ciljevi održivog razvoja˝ i ˝Međusektorska suradnja i dobro upravljanje˝.

Više o projektu "Odrazi se znanjem - pokreni zajednicu" pročitajte OVDJE.

 
OdraziSeZnanjem