10.06.19

Održan drugi ciklus motivacijskih radionica u sklopu projekta “Makeover karijere˝

U sklopu projekta "Makeover karijere - podrška zapošljavanja u sektoru njege tijela˝, u kojem ODRAZ sudjeluje kao partner, u razdoblju od 27. svibnja do 5. lipnja 2019. održan je drugi ciklus motivacijskih radionica za drugu grupu sudionica projekta koje se obrazuju za program osposobljavanja maserke. Radionice su se bavile psihologijom uspjeha, osobnim vodstvom, postavljanjem ciljeva i donošenjem odluka.

Motivacijske radionice provest će se tijekom projekta tri puta, odnosno u tri ciklusa te će u njima sudjelovati ukupno 60 nezaposlenih žena.

Cilj radionica za osnaživanje i zapošljavanje je naučiti polaznice kako planirati karijeru, kako se samo-osnažiti, raditi na vlastitom samopouzdanju, kako razviti vlastite vještine koje će im pomoći u njihovom budućem profesionalnom i osobnom razvoju.

Radionica Psihologija uspjeha obuhvatila je sljedeće elemente:

 • Osobine, uvjerenja, stavovi i ponašanja uspješnih ljudi
 • Utjecaj pozitivnih emocija na ponašanje i kognitivne funkcije
 • Snaga pozitivne selektivnosti u mišljenju i utjecaj na samo - efikasnost
 • Vježba određivanja vlastite definicije uspjeha po najvažnijim područjima života
 • Self - concept i njegov utjecaj na razvoj osobnih i profesionalnih kapaciteta
 • Razvijanje samo - efikasnosti, primjena teorije samoodređenja u procesu kreiranja osobnih ciljeva usklađenih sa stvarnim željama i potrebama - vježba
 • Današnje tržište rada i vođenje vlastitog razvoja karijere

Radionica Osobno vodstvo sadržavala je sljedeće teme:

 • Uvod u osobno liderstvo, ostvarivanje punog potencijala i vlastite mentalne prepreke koje nam stoje na putu;
 • Sedam ključnih dimenzija uspjeha; Strahovi, osobna istina, dozvola za život i očekivanja
 • Sedam načela uspješnog  vodstva;
 • Primjena modela proaktivnosti za postizanje veće uspješnosti u životu;
 • Upravljanje promjenama;
 • Kako voditi sebe i druge kroz promjene?

Radionica Postavljanje ciljeva bavila se sljedećim izazovima:

 • Definiranje prioritetnih područja, raspoloživih resursa i aktivnosti s najvećim potencijalnim učinkom
 • Samo-disciplina, tehnike osnaživanja samo-discipline i metode izgrađivanja pozitivnog stava i očekivanja oko ishoda ciljeva
 • Povezivanje osobnih ciljeva sa ciljevima drugih; Međusobna motivacija i držanje odgovornosti
 • SWOT analiza postavljenog cilja; Kako zadržati momentum, pobijediti negativnost i izolirati negativne utjecaje iz okoline
 • Coaching i pomoć drugih u postizanju ciljeva; Zašto jednostavno nije sve moguće sam?

Posljednja radionica Donošenje odluka sadržavala je sljedeće teme:

 • Strukturiranje problema, analiza dostupnih informacija i označavanje područja 'slijepih točki'
 • Kognitivne pristranosti u donošenju odluka i kako ih izbjeći
 • Kako utjecati na druge i mobilizirati potrebne resurse za realizaciju odluke?

Više o projektu ˝Makeover karijere˝ pročitajte OVDJE.

 
MakeoverKarijere