10.06.15

ODRAZ postao punopravni član CROSOL-a

ODRAZ je na Skupštini CROSOL-a održanoj 22. svibnja 2015. postao punopravni član CROSOL - Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske. Marina Dimić Vugec predstavila je djelovanje i projekte ODRAZ-a s naglaskom na aktualne projekte koji se provode u Bosni i Hercegovini.

ODRAZ je prepoznao svoj doprinos djelovanju CROSOL Platforme kroz dosadašnje aktivnosti organiziranja neformalnog obrazovanja za održivi razvoj; suradnje s relevantnim dionicima na oblikovanju strateških usmjerenja, provedbi i praćenju održivog lokalnog i ruralnog razvoja; jačanju kapaciteta civilnog, javnog i gospodarskog sektora za međusektorska razvojna partnerstva te sudjelovanju u dijalogu s europskim institucijama o razvojnim pitanjima.

Također ODRAZ radi i surađuje s organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Sloveniji te ima dobre kontakte u centralnoj Aziji i Turskoj.

Uz ODRAZ Platformi su istog dana pristupile i udruga Centar M.A.R.E. - Model Aktivne Rehabilitacije i Edukacije, ADRA Hrvatska, Institut za razvoj obrazovanja - IRO, Miramida Centar i Živi Atelje.

CROSOL (Croatian Platform for International Citizen Solidarity) - Platforma međunarodne građanske solidarnosti Hrvatske (www.crosol.hr) je nestranačka  i neprofitna organizacija civilnog društva koja je aktivna u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Članice Platforme, svjesne zajedničkih potreba suradnje i unaprjeđenja međusobne komunikacije kao i unaprjeđenja vlastitih kapaciteta, udružuju se radi ostvarivanja utjecaja na oblikovanje i provedbu javne politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske.

Ciljevi Platforme su: izgraditi i jačati kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći; biti spona, ukoliko se pokaže potrebnim, između ministarstva nadležnog za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć i  projekata međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći OCD-a; sudjelovati i utjecati na unaprjeđenje, oblikovanje, provedbu i vrednovanje politika Republike Hrvatske, Europske unije i drugih međunarodnih tijela kao što su Ujedinjeni narodi i drugi,  iz područja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći;  promišljati i unaprjeđivati međunarodnu razvojnu suradnju OCD-a unutar i izvan RH o  vrijednostima, principima, metodama i standardima djelovanja; artikulirati i afirmirati aktivističke inicijative i organizacije civilnoga društva  iz regije jugoistočne Europe prema Europskoj uniji u području razvojne suradnje i humanitarne pomoći; promicati obrazovanje za razvoj i međunarodnu solidarnost; promicati međunarodnu razvojnu suradnju i solidarnost.

 
ODRAZOVE vijesti