23.01.13

ODRAZ na Webinaru

Inicijativa CIVITAS započela je sa serijom webinara na različite teme vezane uz održivu mobilnost u gradovima. Jedan od prvih seminara putem interneta  je bio o primjerima treninga i aktivnosti za posebne dioničke grupe u prometu, koji je održan 22. siječnja 2013.

Lidija Pavić-Rogošić je predstavila aktivnosti CIVITAS ELAN-a sa starijim građanima, kako bi više i sigurnije koristili javni prijevoz. Prikazan je i kratak film Alojz i Vlatka.

Ostale teme su bile:

  • Održiva mobilnost za studente, Grad Donostia - San Sebastian, Španjolska
  • Trening o samostalnom putovanju za osobe s posebnim potrebama, Županija Essex, Velika Britanija
  • Zajedno u pokretu - trening za imigrante o energetski učinkovitom prijevozu, FGM-Amor, Graz, Austrija
  • Stanica za bicikle za mlade ljude, Grad Vitoria-Gasteiz, Španjolska.

Treningu putem webinara se priključilo više od 40 relevantnih dionika iz cijele Europe, od predstavnika gradova do stručnjakai udruga.

Sudionici su postavljali pitanja i razvila se živa diskusija, tako da se webinar pokazao kao dobra i jeftina metoda za upoznavanje s dobrom praksom, ali i uspostavljanje kontakata.

Više o webinaru možete naći na internetskoj stranici CIVITAS-a, kao i prezentacije:
http://www.civitas.eu/index.php?id=12&event_id=515&back_id=30